Home / Istina (page 20)

Istina

VIDEO – Bog mnogo prašta

Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu u Božiju milost! Bog će, sigurno, sve grehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer,53) Bog želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko sa Pravog puta skrenete. …

Pročitaj više...

VIDEO – Bog je bez nedostataka i mana

„Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.“ (Eš-Šuara, 11)     „Bog je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se nad Prestoljem uzdigao, i Sunce i Mesec podčinio, svako se kreće do roka određenog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uverili da ćete …

Pročitaj više...

VIDEO – O Bože..

U ime Boga, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog! Samo je Allah Bog. Nema drugog Boga osim Allaha. On je Živi i sve što postoji On održava. Njega ne obuzima pospanost niti san. Njegovo je sve sto je na nebesima i na zemlji. Niko ne moze kod Njega posredovati bez njegove dozvole. On …

Pročitaj više...

VIDEO – Pojam trojstva

Uzvišeni Bog kaže u Kur'anu: “Nevernici su oni koji govore: “ Bog je jedan od trojice!”; A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevernik ostane.” (Kur’an, poglavlje Trpeza, 73)

Pročitaj više...

VIDEO – Bog je Plemenit

O čoveče, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj Plemenit, koji te je stvorio –pa učinio da si skladan i da si uspravan –i kakav je hteo lik ti dao? (Qur'an-Rascepljenje)

Pročitaj više...