Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Bog je bez nedostataka i mana

VIDEO – Bog je bez nedostataka i mana

„Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.“ (Eš-Šuara, 11)
    „Bog je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se nad Prestoljem uzdigao, i Sunce i Mesec podčinio, svako se kreće do roka određenog;
On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uverili da ćete pred Gospodara svoga stati. On je Zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i reke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko, dao; On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju.“
(Er-Rad, 2-3)

Check Also

VIDEO – Šta se dešava sa našim telom tokom posta?

Islamski post meseca Ramazana poseduje nebrojene beneficije po ljudsku dušu i telo. Post je svojevrstan …

Komentariši