Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – O Bože..

VIDEO – O Bože..

U ime Boga, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!
Samo je Allah Bog. Nema drugog Boga osim Allaha. On je Živi i sve što postoji On održava. Njega ne obuzima pospanost niti san. Njegovo je sve sto je na nebesima i na zemlji. Niko ne moze kod Njega posredovati bez njegove dozvole. On zna sve šta je pred ljudima i šta je iza njih. Ljudi ne znaju osim ono sto im je On dao da spoznaju, Njegova vlast obuhvata nebesa i Zemlju. Odrzavanje nebesa i Zemlje On vrši bez truda i zamora.
On je Uzvišeni i Veliki.

Check Also

VIDEO – Kazivanja o verovesnicima ( 09 ) Kazivanje o poslaniku (proroku) Avramu, mir nad njim (3. deo)

U ovoj epizodi završavamo kazivanje o poslaniku (proroku) Avramu. Zašto smo izabrali da govorimo o …

Komentariši