Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Nadnaravnost Kur’ana – Voće i zdravstvene koristi

VIDEO – Nadnaravnost Kur’ana – Voće i zdravstvene koristi

Iščitavajući Kur’an, u njemu ćemo naći spomen raznih stvari od ovog ili budućeg sveta. I svaka stvar koja je spomenuta u Kur’anu je spomenuta sa ogromnom mudrošću. Tako je i sa voćem. Koje voće se spominje u Kur’anu? I zašto? U odgovoru na ova pitanja, pokušali smo pogledati koje se zdravstvene koristi najčešće spominju u vezi sa voćem koje se spominje u Kur’anu… Ovakav pristup Kur’anskom tekstu nam daje drugi način promišljanja o Kur’anskim porukama i poukama. U svakome od voća koje je spomenuto, kriju se ogromne koristi za čoveka i njegovu ishranu. Ovaj video je i kratki podsetnik svakome muslimanu na važnost zdrave i uravnotežene ishrane – pogotovo u savremenom dobu.

Pogledaj takođe

VIDEO – Šta Islam podučava o evoluciji?

Da li je čovek nastao od majmuna? Pitanje je sad..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *