Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Bog mnogo prašta

VIDEO – Bog mnogo prašta

Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu u Božiju milost!
Bog će, sigurno, sve grehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer,53)

Bog želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko sa Pravog puta skrenete.

(En-Nisa, 27)

Check Also

VIDEO – Kazivanja o verovesnicima (17) Kazivanje o poslaniku (proroku) Mojsije, mir nad njim (1. deo)

U 17. epizodi govorićemo o poslaniku (proroku) Mojsiju. Zašto smo izabrali da govorimo o Božijim …

Komentariši