Home / Tekst / Poslednji Božiji Verovesnik / Koneru Ramakrishna Rao: “Muhammedovo srce preplavila je ljubav i dobrota”

Koneru Ramakrishna Rao: “Muhammedovo srce preplavila je ljubav i dobrota”

Prof. K. S. Ramakrishna Rao, indijski profesor filozofije. Radio je na Univerzitetu Mysore, Indija. Autor je knjige Muhammad the Prophet of Islam (Muhammed, poslanik Islama) u kojoj je o Islamu, napisao:

„Moj problem prilikom pisanja ove monografije lakši je zato što mi, uopšteno, nismo odgajani uz takvu (iskrivljenu) vrstu istorije i nema potrebe utrošiti mnogo vremena na naglašavanje naših pogrešnih shvatanja o Islamu. Teorija da je Islam širen mačem, više se ne može čuti na svakom ćošku, jer je princip Islama ‘u veri nama prisile’ sada dobro poznat.”[1]

O poslaniku Muhammedu, alejhi selam, napisao je:

„U godinama varvarizma, bojno polje je humanizovano i izdate su stroge instrukcije da se ne proneveri, da se ne vara, da se ne izda poverenje, da se ne uništava, da se ne sme ubiti maloletno dete,  žena ili starac, da se ne seku niti pale palme, da se ne seku voćke, da se ne maltretiraju monasi i osobe koje se bave molitvom. Njegov odnos prema najvećim neprijateljima bio je najplemenitiji primer njegovim sledbenicima. Kad je osvajao Mekku, bio je na vrhuncu svoje moći. Grad koji je mučio njega i njegove sledbenike, koji ih je proterao u izgnanstvo i koji ih je proganjao i bojkotovao, čak i kad su bili više od 200 milja daleko, taj grad mu je sad ležao pod nogama. Po zakonima ratovanja mogao se pravedno osvetiti zbog svih okrutnosti nanešenih njemu i njegovom narodu. Ali kako se on poneo prema njima? Muhammedovo srce preplavila je ljubav i dobrota i on je izjavio: ‘Ovoga dana  nema ukora za vas i svi ste slobodni.'”[2]

Potom je napisao:

„Kakvu je ogromnu promenu doneo Kur’an i poslanik Muhammed Arapima, najponosnijim ljudima u to vreme na Zemlji. To je razlog zašto je Gete, najveći od nemačkih pesnika, govoreći o svetom Kur’anu rekao: ‘Ova knjiga će nastaviti da ostvaruje najmoćniji uticaj vekovima.’ To je takođe razlog zašto je Džordž Bernard Šo rekao: ‘Ako bilo koja vera ima šanse da zavlada Engleskom, šta više Evropom u narednih 100 godina, onda je to Islam.'”[3]

Zatim dodaje:

„Muhammedova ličnost… najteže je proniknuti u celu istinu o tome. Samo tračak toga mogu uhvatiti. Kakav dramatičan sled slikovitih scena! Tu je:

  • Muhammed – poslanik;
  • Muhammed – ratnik;
  • Muhammed – biznismen;
  • Muhammed – državnik;
  • Muhammed – govornik;
  • Muhammed – reformator;
  • Muhammed – utočište siročadima;
  • Muhammed – zaštitnik robova;
  • Muhammed – emancipator žena;
  • Muhammed – sudija.

Sve u svemu, u svim ovim veličanstvenim ulogama, u svim tim ljudskim aktivnostima – on je heroj.”[4] 

 

Fusnote:

[1]  K.S. Ramakrishna Rao, Muhammad the Prophet of Islam, world Assembly of Muslim Youth, Riyadh 1989. str. 8.

[2] Isto, str. 10.

[3] Isto, str. 14.

[4] Isto, str. 20.

 

Izvor: “100 nemuslimanskih velikana o islamu”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši