Home / Tekst / Nauka i religija / Da li je obrezivanje zdravo i korisno? Dokazi iz Biblije i Kur'ana!

Da li je obrezivanje zdravo i korisno? Dokazi iz Biblije i Kur'ana!

Šta moderna nauka i medicina kaže o obrezivanju muškog polnog organa

Lekari tvrde da obrezivanje muškog polnog organa u rano detinjstvu svakom muškarcu može da donose veoma mnogo zdravstvenih koristi.

Kako se pokazalo, ovaj zahvat umnogome smanjuje rizik za brojne bolesti, uključujući ne samo polno prenosive zaraze, već i sprečavanje urinarnih infekcija, pa čak i šanse da se dobije rak muškog polnog organa.

Najnovije obimno medicinsko istraživanje, sprovedeno u SAD, dovelo je do toga da je ministarstvo zdravlje ove zemlje uputilo smernice svim lekarima i roditeljima sa ciljem da im skrene pažnju na sve blagodati koje donosi obrezivanje.

– Mi ne možemo da naredimo roditeljima da obrežu svoje sinove odmah po rođenju. Svesni smo činjenice da to mora da bude lična odluka u skladu sa religijskim i drugim uverenjima. Međutim, iako postoji minimalan rizik od same procedure, nauka je dokazala da su prednosti neverovatne! – rekao je doktor Džonatan Mermin, iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Zasad je dokazano da obrezani muškarci imaju mnogo manje šansi da zaraze HIV-om, HPV-om (virusom koji izaziva kondilome ili rak penisa), gljivicama i drugim infekcijama, ali se rizik smanjuje i da ove bolesti prenese na svoju partnerku. Takođe, kod obrezanih dečaka javlja se daleko manji broj urinarnih infekcija.

No, kad god se tema obrezivanja penisa potegne na Balkanu, to obično dovodi do rasprava među muslimanima i hrišćanima, posebno što zadire u tradiciju i osećanja pripadnosti.

Prema pravilima koje nalažu religije, obrezuju se pripadnici jevrejske i islamske vere, dok je kod katolika, pravoslavaca i ostalih hrišćana sam čin krštenja zamenio ovaj običaj, za koji se veruje da je varvarski i mučan po tako malo dete. Time dokazuju rečima apostola Pavla.

– Jer, u Hristu Isusu niti šta pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego vera, koja kroz ljubav radi – reči su apostola Pavla.

Ipak, kada se u obzir uzmu sve zdravstvene prednosti, sigurno bi trebalo preispitati sve prednosti i mane ove prakse i razmisliti o tome. [1]

Dokazi o obrezivanju u Bibliji i Kur'anu

U Islamu je oživljena praksa obrezivanja muškaraca koju jasno nalazimo u Bibliji.

       Isus je bio obrezan. Prema jevanđelju po Luki 2:21:

      „Kad se navrši osam dana da Ga obrežu, nadenuše mu ime Isus, kao što je anđeo kazao dok se još nije bio ni zametnuo u utrobi.“

      Prema Starom Zavetu, poslanik Avram, mir nad njim, koji pritom nije bio ni Jevrej a ni hrišćanin jer su obe religije nastala dugo nakon njegove smrti, je bio prvi koji je obrezan. U Postanku 17:9-12., zapisano je:

      „I reče Bog Avramu: Ti pak drži zavet Moj, ti i seme tvoje nakon tebe od kolena do kolena. A ovo je zavet Moj između Mene i vas i semena tvog nakon tebe koji ćete držati: da se obrezuju između vas sve muškinje. A obrezivaćete okrajak tela svog, da bude znak zaveta između Mene i vas. Svako muško dete kad Mu bude osam dana da se obrezuje.“

      Međutim, većina hrišćana danas nije obrezana zbog obrazloženja uvedenog od strane Pavla, koji je tvrdio da je obrezivanje zapravo obrezivanje srca. U njegovom pismu Rimljanima 2:29, napisao je:

      „Nego je Jevrejin koji je iznutra i obrezivanje srca duhom a ne slovima, to je obrezivanje.“ U svom pismu Galaćanima 5:2, napisao je: „Evo ja Pavle kažem vam da ako se obrežete Hristos vam ništa neće pomoći.“

      Ovo je bila Pavlova pogrešna interpretacija. Isus nije bio obrezan u srcu niti je govorio išta o obrezivanju srca, on se držao „večnog zaveta“ i bio je telesno obrezan.[2] Kao što se navodi u jevanđelju po Luki 2:21:

      „Kad se navrši osam dana da Ga obrežu, nadenuše mu ime Isus, kao što je anđeo kazao dok se još nije bio ni zametnuo u utrobi.“

      Islam oživljava praksu obrezivanja i svi muslimani se obrezuju još u ranoj mladosti, a Poslanik Muhammed je kazao da se to učini u sedmom danu nakon rođenja. Beba u tim svojim prvim danima ne oseća veliki bol, i neće se sećati takvog poduhvata.

Prenosi se u hadisu da je Poslanik Muhammed (mir nad njim) preporučio obavezne zdrastvene (higijenske) prakse koje su zapravo ljudske prirodne potrebe:

      „Pet je praksi koje odgovaraju prirodnim ljudskim težnjama: brijanje stidnih dlaka i dlaka pazuha, obrezivanje, kraćenje brkova, kraćenje noktiju ruke i noge.“[3]

Fusnote:

[1] Tekst preuzet i preuređen sa: http://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/1339927-sta-vi-mislite-da-li-je-obrezivanje-penisa-zdravo

[2]Filips, Istinita Poruka Isusa Hrista, 81-82. str.

[3] Hadis beleže Buhari, Muslim i ostali.

Check Also

VIDEO – Prirodna medicina u religijskim tradicijama

Profesor Fejzo Radončić i Dr. Miroljub Petrovič u podkastu “NAJBITNIJE”

Komentariši