Home / Video / Božiji znaci oko nas (page 8)

Božiji znaci oko nas

VIDEO – Matematičko čudo u Kur'anu

Kur'an je Allahov govor i Njegova objava. On nije nikakav prazan govor niti pak ljudsko delo. I zaista, u Kur'anu su brojni dokazi da je on zaista od Uzvišenog Allaha. Štaviše, Uzvišeni Allah poziva i vernike i nevernike da razmišljaju o Kur'anu te da se uvere da je on Božiji …

Pročitaj više...

VIDEO – Kako se lečiti od crne magije?

Nažalost mnogi ljudi danas su pod dejstvom crne magije (ar.sihr) a razlog je činjenje onoga što nam je Bog zabranio.. Pogledajte i pronadjite ovom video snimku savet i odgovor kako da se izlečimo od iste od svetski poznatog poznavaoca komparativnih religija.

Pročitaj više...

VIDEO – Blagodat čula sluha

“Reci: ‘Kažite vi meni, ako bi vas Bog sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?’ Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glavu okreću.” (El-En’am, 46) “Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, …

Pročitaj više...

VIDEO – Bog mnogo prašta

Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu u Božiju milost! Bog će, sigurno, sve grehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer,53) Bog želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko sa Pravog puta skrenete. …

Pročitaj više...

VIDEO – Bog je bez nedostataka i mana

„Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.“ (Eš-Šuara, 11)     „Bog je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se nad Prestoljem uzdigao, i Sunce i Mesec podčinio, svako se kreće do roka određenog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uverili da ćete …

Pročitaj više...

VIDEO – O Bože..

U ime Boga, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog! Samo je Allah Bog. Nema drugog Boga osim Allaha. On je Živi i sve što postoji On održava. Njega ne obuzima pospanost niti san. Njegovo je sve sto je na nebesima i na zemlji. Niko ne moze kod Njega posredovati bez njegove dozvole. On …

Pročitaj više...