Home / Tekst / Analiza religija

Analiza religija

Mitovi o Islamu

Najosnovnije verovanje u Islamu je: Ne postoji istinski bog (božanstvo) osim Allaha. On, Jedan, Jedini, Prvi i Poslednji, nema partnere, sinove, ćerke ili posrednike. On je Sam u Svojoj Nezavisnosti i u svojoj Svemoćnosti. Ovo je veoma jednostavno verovanje, to je jednostavna istina. I pored toga, ponekad čisto verovanje u …

Read More »

Uticaj Pavla i njegove Crkve na današnje hrišćanstvo

Pavle je bio samoproklamovani apostol neznabošcima. Pozivanje na njegov život i njegovu ličnost uglavnom se zasnivalo na primarnim izvorima, naročito iz njegovih Poslanica i delom na osnovu  Lukinih zapisa u svom Jevanđelju. Značajniji izveštaji o prirodi Pavlovog života (istorijski) činjenica je, povećavaju sumnju da je on mnogo toga izmislio kako …

Read More »

Poslanstvo i vjerovanje u Božije poslanike

Islam je religija i način života usklađen sa razumom i logikom kojom je nas ljude obdario naš Stvoritelj. Nema misterije i dvosmislenosti u posljednjoj božanskoj poruci koja je poslata cijelom čovječanstvu. „Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi, i da vam …

Read More »

Judaizam

Judaizam je vera u koju veruju jevreji, i smatraju se narodom poslanika Mojsija. Osnove jevrejstva: Doktrina jevrejstva pre nego što je iskrivljena bila je izgrađena na monoteizmu i ispravnom verovanju i objavljena je od Boga (Allaha) poslaniku Mojsiju, mir nad njim. Međutim, oni su je iskrivili i izmislili i zamenili …

Read More »

PAVLE – APOSTOL ILI VARALICA?

Apostol Pavle, najveći apologeta hrišćanstva, iako nije bio neposredni Hristov učenik i očevidac njegove smrti, zaslužuje da se spomene kao veoma važna figura rane crkve. Nemilosrdni progonitelj hrišćana doživeo je, po sopstvenoj tvrdnji, čudesno obraćenje u susretu sa Hristom i to je odredilo čitav dalji tok njegovog života (Galaćanima 1:13-15). …

Read More »

Da li je derogacija u Kur’anu dokaz njegove izmenjenosti?

Na arapskom jeziku derogacija (ar. nesh) ima dva značenja. Prvo: Onemogućavanje, ukidanje, poništavanje, anuliranje, obesnaživanje i brisanje. Reč sa istim značenjem nalazimo u kur’anskom poglavlju ”El-Bekara”, ajet (odlomak) 106.  Allah kaže: “Mi nijedan propis ne dokinemo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne …

Read More »