Home / Tekst / Analiza religija

Analiza religija

Doktrina monoteizma u Bibliji i Kur’anu

      Kako je pomenuto ranije, poziv na obožavanje Allaha jedinog (monoteizam), bez bilo kakvog posrednika, bila je poruka svih poslanika. Zbog trajnih odstupanja od ove doktrine, ona je morala biti ponovo uspostavljana od strane svih Allahovih poslanika kroz vekove. Monoteistička poruka Islama na jednostavan način govori ljudima da treba da …

Read More »

Isusova ljudska priroda

      Treba napomenuti da nigde u Jevanđeljima Isus sebe nije nazvao „Bogom“ niti jednim od trojice. Da je ovo bio slučaj, to bi bilo pomenuto vrlo jasno u Bibliji makar jednom; to je zato jer je Isus – kao i svi poslanici  – bio poslat da prosvetli svoj …

Read More »

Neispravno verovanja da Bog ima sina

      U Bibliji, izraz „sin“ je bio korišćen kada se govorilo o mnogim ranijim poslanicima. Narod Izrailj je, na primer, bio zvan „Božijim Sinom“ u jednoj od Mojsijevih knjiga: „A ti ćeš reći Faraonu: Ovako kaže Gospod: Izrailj je sin moj, prvenac moj. (Izlazak 4:22)       Takođe, u Psalmima, ista …

Read More »

Istina o prvom (Adamovom) grehu

Pitanja u vezi sa verom su osetljiva tema. Međutim, uz napredak komunikacijskih tehnologija i rušenje kulturoloških barijera, postalo je neophodno da se verovanja istraže na objektivan način i otvorenog uma. Svi verski učenjaci i vernici koje to dotiče trebaju da saslušaju alternativne stavove ili verovanja ljudi koji potiču iz drugih …

Read More »

Verovanje u Božiju jednoću

      Svi poslanici su bili poslati sa istom porukom: monoteizam tj. obožavanje jednog Boga, svedočenje vrhovne vlasti Njegovih atributa kao i njegove jednoće u suštini. Međutim, njihove poruke se mogu razlikovati u pogledu zakonodavstva (ar. šerijata), na primer, načinu u izvođenju molitvi, postu, tipovima milostinje itd. Ovo zavisi …

Read More »

Jedinstveni Božiji atributi i svojstva

     Bog  ima višestruke uzvišene atribute. On je Najmilostiviji, Samilosni. On je hvaljen u svim objavljenim knjigama i kroz reči svih poslanika. Prema Bibliji, Isus (mir nad njim) je učio da je Allah najveći u Svojim atributima. U Mateju 19:16-17, kada je čovek poslanika Isusa nazvao „blagim“, rečima:      …

Read More »