Home / Tekst / Analiza religija

Analiza religija

Vera Islam

To je vera koju je Bog Uzvišeni dostavio Muhammedu, mir Božiji nad njim. Njome je Bog zapečatio sve prethodne vere, učinio je potpunom, kako bi Mu putem nje pokornost činili i na takav način je blagodat Svoju usavršio. To je vera sa kojom je On zadovoljan i ni od koga …

Read More »

Šta islam kaže o nasilju?

Islam je vera milosti i ne dozvoljava nasilje. Uzvišeni Bog kaže: ”Bog vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Bog, zaista, voli one koji su pravični.” [1] Poslanik Muhammed, …

Read More »

Znaci prisilnog usvajanja religije

     Allah, Svemogući, objavio je u Kur’anu da niko ne sme biti primoran da prihvati Islam. Ovo je osnovno načelo Njegovog učenja: „U veri nema prisile – Pravi put se jasno razlikuje od zablude!ˮ (Kur’an 2:256)      Allah takođe kaže: „I reci, ‘Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko želi …

Read More »

Zašto je u islamu zabranjeno svinjsko meso?

ZABRANA SVINJETINE U RELIGIJSKIM KNJIGAMA KUR’AN ZABRANJUJE SVINJETINU Kur’an spominje zabranu konzumiranje svinjetine na četiri mesta: u poglavlju Krava, 173. odlomak; u poglavlju Trpeza, 3. odlomak; u poglavlju Stoka, 145. odlomak i u poglavlju Pčele, 115. odlomak. Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ona životinja koja …

Read More »

Prava nemuslimana u Osmanskoj državi

Kao i prethodne muslimanske države, Osmanlije su pokazivale visok nivo tolerancije i prihvatanja nemuslimanskih zajednica u svoj poredak. Ova pristup baziran je na postojećim islamskim zakonima vezanim za status nemuslimana u islamskoj državi. Oni su zaštićeni, imaju vjerske slobode i u skladu sa šerijatom, ne smiju biti proganjani zbog svojih …

Read More »

Mitovi o Islamu

Najosnovnije verovanje u Islamu je: Ne postoji istinski bog (božanstvo) osim Allaha. On, Jedan, Jedini, Prvi i Poslednji, nema partnere, sinove, ćerke ili posrednike. On je Sam u Svojoj Nezavisnosti i u svojoj Svemoćnosti. Ovo je veoma jednostavno verovanje, to je jednostavna istina. I pored toga, ponekad čisto verovanje u …

Read More »