Home / Tekst

Tekst

Doktrina monoteizma u Bibliji i Kur’anu

      Kako je pomenuto ranije, poziv na obožavanje Allaha jedinog (monoteizam), bez bilo kakvog posrednika, bila je poruka svih poslanika. Zbog trajnih odstupanja od ove doktrine, ona je morala biti ponovo uspostavljana od strane svih Allahovih poslanika kroz vekove. Monoteistička poruka Islama na jednostavan način govori ljudima da treba da …

Read More »

Isusova ljudska priroda

      Treba napomenuti da nigde u Jevanđeljima Isus sebe nije nazvao „Bogom“ niti jednim od trojice. Da je ovo bio slučaj, to bi bilo pomenuto vrlo jasno u Bibliji makar jednom; to je zato jer je Isus – kao i svi poslanici  – bio poslat da prosvetli svoj …

Read More »

Neispravno verovanja da Bog ima sina

      U Bibliji, izraz „sin“ je bio korišćen kada se govorilo o mnogim ranijim poslanicima. Narod Izrailj je, na primer, bio zvan „Božijim Sinom“ u jednoj od Mojsijevih knjiga: „A ti ćeš reći Faraonu: Ovako kaže Gospod: Izrailj je sin moj, prvenac moj. (Izlazak 4:22)       Takođe, u Psalmima, ista …

Read More »

Istina o prvom (Adamovom) grehu

Pitanja u vezi sa verom su osetljiva tema. Međutim, uz napredak komunikacijskih tehnologija i rušenje kulturoloških barijera, postalo je neophodno da se verovanja istraže na objektivan način i otvorenog uma. Svi verski učenjaci i vernici koje to dotiče trebaju da saslušaju alternativne stavove ili verovanja ljudi koji potiču iz drugih …

Read More »