Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Da li postoji Bog? Pogledaj oko sebe!

VIDEO – Da li postoji Bog? Pogledaj oko sebe!

Naš Gospodar je Tvorac svakog oblika života. Samo On stvara živo iz neživog. Ljudi koji ne veruju u Boga tvrde suprotno, govoreći da je život na Zemlji nastao slučajno, iz nežive materije, a da kosmos i savršeni red koji vladaju u njemu nisu ništa drugo do posledica niza slučajnosti koji su se, eto, nekako desili, nakon neke velike eksplozije pre više milijardi godina. Priznaćete kako nije baš moguće da grom udari u hrpu gvožđa i da se nakon tog udara od hrpe otpadaka, sam od sebe, sledom slučajnosti i paušalnog niza događaja, odjednom formira najnoviji model aviona. Ovo bi svakako bilo mnogo pre moguće od toga da iz ničega nastane eksplozija, a nakon nje da se u svemiru sve savršeno i besprekorno poreda na svoje mesto, i na koncu, da sve funkcioniše kako treba. Dakle, ovaj kosmos ima svoga Kreatora i Onoga ko njime upravlja. Mi znamo da je to Bog – Allah. Imamo poslednju Božiju objavu – Kur’an, čije učenje nikada nije došlo u koliziju sa naučnim činjenicama, a svako novo kategorično naučno otkriće samo potvrđuje da je on originalna Božija riječ i Objava, dok su prethodne Božije knjige izmenjene i derogirane. Naš Gospodar nas je stvorio sa određenom svrhom i ciljem, a to je prvenstveno da Ga obožavamo i da činimo ono što je On naredio i da se klonimo onoga što je On zabranio.

Check Also

VIDEO – Šta se dešava sa našim telom tokom posta?

Islamski post meseca Ramazana poseduje nebrojene beneficije po ljudsku dušu i telo. Post je svojevrstan …

Komentariši