Home / Tekst / Odgovori na zablude / Šta se krije iza Masonerije? 

Šta se krije iza Masonerije? 

Masonerija je tajna (jevrejska) organizacija, koja tajno radi na ostvarenju velikih jevrejskih ciljeva i koja priprema formiranje velike države Izrael.

Reč mason je varka kojom žele da prevare ljude da je to velika organizovana organizacija. Na engleskom Mason znači zidar tj. slobodni zidari. Smatraju da će oni da izgradie Solomonov hram.

Simbol masonerije 

– Simbol masonerije je bratstvo, jedinstvo, sloboda.

– Pod simbolom slobode bore se protiv svih drugih vera mimo jevrejstva.

– Pod simbolom bratstva jevreji žele da umanje mržnju drugih prema njima.

– Pod simbolom jednakost šire ekonomsku zbrku i političke nerede.

Suština masonerije 

Istražitelji i pisci su se složili da je masonerija u suštini jevrejska organizacija, kako u svojoj osnovi tako i u formiranju, ciljevima i metodama koje koriste. Dokaz ovoga je priznanje samih jevreja da je to tako. U protokolima se kaže: ”Masonske organizacije širom sveta služe kao maska za rad na ostvarenju naših ciljeva.”

Formiranje i ciljevi masonstva kroz istoriju 

Masonstvo su osnovali veliki mislioci i idejne vođe jevreja.   Na njihovom čelu je kralj Herodus Drugi. Cilj formiranja je bio sprečavanje širenja hrišćanstva koje se brzo počelo širiti. Masonstvo je radilo na iskrivljavanju Jevanđelja i hrišćanskih propisa. U vreme pojave islama masonstvo nije imalo neki poseban značaj i radilo je uglavnom tajno. Obzirom da nisu mogli da vojno naude islamu radili su na razjedinjavanju muslimana i formiranju sekti i frakcija kao što su šije rafidije i batinijske sekte. U novije vreme, kad su neprijatelji ojačali, a muslimani izgubili slavu i moć, 1770 god. se pojavila moderna masonstvo. Od te godine jevreji su počeli da planiraju.

Vrste masonerije 

Tri su vrste masonerije:

 1. Javna masonerija

Deklariše se kao humanitarna organizacija i poziva u bratstvo. Članovi ovog masonstva podeljeni su u 33 stepena shodno zaslugama. Do 33. stepena mora da se prođe mnoštvo teških i preciznih ispita. Simbol ovog masonstva je troglava zmija. Ovo masonstvo radi na pridobijanju velikih i vodećih ličnosti u svetu.

 1. Kraljevska masonerija

Specijalizovano je i u njega mogu da pristupe samo jevreji i oni koji izravno i jasno rade za njih. Direktni cilj mu je formiranje države Izrael i gradnja Sulejmanovog hrama.

 1. Univerzalna masonerija

U njega mogu da uđu samo odabrani jevreji. Ima samo jedan klub u Njujorku i za njega znaju samo posebni jevreji. Cilj ovog masonstva je ateizam (tj. borba protiv Boga).

 

Masonska tajna zakletva 

Masonerija ima tajnu zakletvu kojom se mora zakleti svaki mason prilikom stupanja koja glasi:

”Kunem se velikim upraviteljem svemira da ja neću otkrivati tajne masonerije niti reči učenja ili običaje masonerije i da ću ih kriti u svojim prsima večno. Kunem se velikim upraviteljem svemira da neću prevariti ugovor sa organizacijom, znakom ili rečju i ako to uradim slažem se da mi se spale usne užarenim železom i da mi se odseku ruke i vrat i da se moje telo okači u masonski klub da bi bio primer drugima.”

Javne masonske organizacije

 1. Rotari klubovi

Klubovi formirani 1905. godine od strane jevrejskog advokata Pola Herza u Čikagu da bi se kasnije rasprostranili po čitavom svetu. Cilj kluba je da uništi aktivnu masu u celom svetu.

 1. Lions klubovi (lions-lavovi)

Takođe masonski klubovi, centar im je u Americi. Radnici za ovaj klub su tajni i ima ih u celom svetu.

 

 1. Organizacija Sinovi Zaveta 

Formirana 1484. god. Cilj organizacije je pomoć ugroženim i potlačenim jevrejima, međutim, u suštini cilj je borba protiv vere i morala.

 

Ciljevi masonstva u savremenom dobu 

 1. godine jedna jevrejska grupa uspostavila je kontakt sa hrišćanskim sveštenikom (Adam Vojzhamedet) koji je napustio hrišćanstvo i primio jevrejstvo. Bio je profesor na univerzitetu Ongol Stadt u Nemačkoj. Od njega su tražili da pregleda protokole sionskih mudraca i da ih prepravi. Nakon 6 godina završio je zadatak i doneo sledeći program:
 1. Formiranje svetskih ateističkih država kojima će upravljati jevreji da bi bilo lako da ih unište kad se bude formirao veliki Izrael.
 1. Borba protiv svih drugih vera i podsticanje na formiranje ateističkih uređenja.

3.Ubacivanje otrova razjedinjavanja i rasparčavanja unutar naroda.

 1. Poslednji cilj je formiranje velike države Izrael. Njihov vođa treba da bude iz Davidove loze, a zatim potpuno preuzimanje i kontrola kompletnog sveta od strane ”Božijeg odabranog naroda jevreja.”

Metode i sredstva koje koriste 

 1. Okupljanje omladine celog sveta za ostvarenje jevrejskih namera.
 1. Ovo se realizuje kroz širenje muzičkih i sportskih udruženja i kroz korištenje sredstava za mass-medije, širenje droge, prostitucije i sl.
 1. Ulazak u političke stranke da bi jevreji imali lične koristi od politike.
 1. Formiranje organizacija koje pozivaju u slobodu morala kao i širenje ekonomskih teorija tipa kapitalizma ili socijalizma s ciljem totalnog uništenja ekonomije.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši