Home / Tekst / Analiza religija / Jared Mason Diamond: „Srednjovekovni Islam je postigao daleko veću stopu pismenosti u odnosu na savremenu Evropu”

Jared Mason Diamond: „Srednjovekovni Islam je postigao daleko veću stopu pismenosti u odnosu na savremenu Evropu”

Jared Mason Diamond (rođen je 1937.). Američki evolucioni biolog, fiziolog, biogeograf i publicist. Doktorirao je fiziologiju i biofiziku na Univerzitetu Kembridž. Dobitnik je američkog priznanja National Medal of Science 1999. godine. Dajmond govori engleski, francuski, grčki, španski, ruski, finski, jezik Nove Gvineje, novomelanezijski, indonezijski i italijanski jezik. Najpoznatiji njegov rad je Pulitzerom nagrađena knjiga Guns, Germs, and Steel (Oružje, klice i čelik), u kojoj je o Islamu napisao:

 „Srednjovekovni Islam tehnološki je napredan i otvoren za inovacije. On je postigao daleko veću stopu pismenosti u odnosu na savremenu Evropu; on je sačuvao nasleđe klasične grčke civilizacije u tolikoj meri da mnoge klasične knjige koje su nam danas dostupne, dostupne su jedino preko prevoda arapskih primeraka; on je izumeo vetrenjače, plinske mlinove, trigonometriju, trokutna jedra i napravio je veliki napredak u metalurgiji, mehaničkom i hemijskom inžinjerstvu i metodama navodnjavanja, uzeo je papir i barut iz Kine i doneo ga u Evropu. Tehnološka dostignuća u srednjem veku većinom su se prenosila sa Islama u Evropu, a ne iz Evrope na Islam kao što je to u današnjem vremenu.”[1]

[1]Jared Diamond, Guns, Germs, and steel – The Fates of Human societies, 1997, str. 253.

 

Knjiga: 100 nemuslimanskih velikana o islamu.

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši