Home / Video / Poslednja Božija objava (page 6)

Poslednja Božija objava

VIDEO – SERIJAL Kur'an i nauka #9 | MORSKA PRIRODA

“…tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim…” „Ili su (dela nevernika op.p.) kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi – a onaj kome Bog ne da …

Pročitaj više...