Home / Aktuelnosti / El-Hawarizmi, čovek bez kojeg moderna matematika i svet ne bi bili isti..

El-Hawarizmi, čovek bez kojeg moderna matematika i svet ne bi bili isti..

Moderne matematičke teorije su jako kompleksno i apstraktno polje, koje nerviraju i predstavljaju pravu noćnu moru brojnim studentima, ali isto tako one su osnove za sve tehnologije bez kojih danas, slobodno rečeno, ne bi mogli živeti na način koji živimo. Činjenica je da bi, bez velikog uma iz 8. stoleća, muslimanskog matematičara El-Havarizmija, matematički svet danas bio oskudniji i znatno drugačiji.

Muhammed el-Hawarizmi je rođen 780. godine u Horosanu, provinciji u istočnom delu Perzije, tačno na legendarnom i drevnom Putu Svile između Kine i Rima. Na ovim putevima se nisu mogla naći samo materijalna dobra, već nešto drugo i dosta važnije. Znanje! Znanje Istoka i Zapada je putovalo ovim rutama, od čega se mladi El-Hawarizmi dosta okoristio.

Kada je Abbasijski Halifa, El-Me'mun osnovao “Kuću Znanja” u Bagdadu koji se tada smatrao  svetskim centrom nauke, 832. godine, El-Hawarizmija je da se priključi tome, pozvao lično. Halifa El-Me'mun je razmišljao racionalno, te je od El-Hawarizmija tražio da mu dokaže postojanje Boga (Allaha) kroz složenost i ljepotu matematike.

El-Hawarizmi je kao i mnoge njegove kolege počeo sa prevođenjem grčkih i indijskih tekstova.  Znanje velikih svetskih umova kao što su Pitagora, Euklid i Brahmagupta bilo je temelj za nove generacije naučnika. No, on nije ostao samo na tome, njemu su prevodi već spomenutih tekstova bili samo početak za njegov daljnji doprinos nauci. Nakon izučavanja velikog indijskog matematičkog dela “Otvaranje Univerzuma“, El-Havarizmi je usvojio ideju nule kao broja, što je otvorilo jedan potpuno novi svet matematičkih mogućnosti i njene složenosti. Sa brojčanim sistemom od 0 do 9, El-Hawarizmi je mogao razviti polja kao što je algebra koju je u početku koristio da izračuna Muslimanski zakon o nasledstvu. Unapredio je i Grčku geometriju te došao sa mnogim jednostavnim idejama koje danas skoro svi učenici srednjih škola mogu prepoznati. No njegov stvarni problem je ostao sa brojem nula. Naime, on ne može biti dokazan koristeći matematiku. Stari indijski spisi su zahtevali da je nula podeljena sa nula = nula. No on je znao da je deljenje sa nulom nemoguće. Na kraju je došao do zaključka da nula mora biti prihvaćena, jednostavno, bez dokazivanja. Pored toga Halifi El-Me'munu je rekao da je to povezano i sa verovanjem u Allaha dž.š. Ne može biti dokazano naukom, ali mora biti prihvaćeno verom. El-Hawarizmi je pored jednog od najvećih matematičara sveta (ako ne i najveći) bio i veliki filozof. Pored toga što je predmet njegovog zalaganja i izučavanja bila Matematika, pisao je i sažetak Geografije u kojoj je predstavio širinu i dužinu 2400 gradova širom sveta. Također pisao je knjige o astrolabu (srednjovekovni instrument korišten za određivanje daljine sunca i drugih nebeskih tela), sundialu (instrument za određivanje vremena na osnovu položaja sunca) pa čak i jevrejski kalendar. Moderna reč za složenu matematičku formulu, algoritam, je izvedena iz njegovog imena. Bez obzira što je svet zaboravio na El-Hawarizmija, i njegov doprinos za razvoj nauke, njegova dela i ostavština su ostali, a s pravom možemo reći da je on jedan od najvećih umova kojeg je svet ikada video

Morgan, M. (2007). Lost History. Washington D.C. : National Geographic Society.

Masood, E. (2006). Science and Islam. Icon Books.

lostislamichistory.com

(www.izgubljenahistorija.com)

//pozivuraj.com//

Check Also

Zašto je Titanik potonuo?

Jedan od događaja koji je obeležio početak prošlog veka, a oko kojeg je spontano, a …

Komentariši