Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Početak i kraj

VIDEO – Početak i kraj

68.“I puhnuće se u rog, pa će se onesvestiti ko je u nebesima i ko je na Zemlji, izuzev koga htedne (zaštititi) Bog.
Zatim će se u njega puhnuti drugi put, tad gle! – oni stoje, gledaju,
69. I zablistaće Zemlja svetlošću Gospodara svog, i postaviže se Knjiga, i dovešće se verovesnici i svedoci, i presudiće se među njima s Istinom, i neće im biti učinjena nepravda.
70. I biće plaćeno svakoj duši šta je radila, a On je Najbolji Znalac onog šta čine.
71. I biće sprovođeni oni koji ne veruju ka Paklu u skupinama, dok – kad mu dođu, otvoriće se kapije njegove, a reći će im čuvari njegovi:
“Zar vam nisu dolazili poslanici između vas – učili vam govor Gospodara vašeg i opominjali vas na vaš susret ovog dana vašeg?”
Reći će: “Svakako, ali obistinila se reč kazne nad nevernicima.”
72. Biće rečeno: “Uđite na kapije Pakla, večno ćete biti u njemu.”
Pa lošeg li boravišta oholih.
73. I biće sprovođeni oni koji su se bojali Gospodara svog ka Raju u skupinama, dok – kad mu dođu i otvorene budu kapije njegove i reknu im čuvari njegovi: “Mir neka je na vas!
Bili ste dobri, zato uđite u njega da večno boravite!”
74. A (oni) će reći: “Hvala Bogu koji nam je ispunio obećanje Svoje i dao nam da nasledimo Zemlju, nastanjujemo se u Raju gde hoćemo!”
Pa divna je nagrada radnika!” (Kur'an/poglavlje “Skupovi)

Check Also

VIDEO – Šta se dešava sa našim telom tokom posta?

Islamski post meseca Ramazana poseduje nebrojene beneficije po ljudsku dušu i telo. Post je svojevrstan …

Komentariši