Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Nadnaravnost Kur’ana – Decibeli

VIDEO – Nadnaravnost Kur’ana – Decibeli

Fascinantan video koji ukratko objašnjava stepene zvuka koji su spomenuti u Kur’anu pre 1400 godina, a koji su postali poznati tek u novo vreme.

Pogledaj takođe

VIDEO – Cunami

Cunami-opomena ili kazna koju šalje Uzvišeni Bog na sela i gradove kako bi se ljudi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *