Home / Tekst / Analiza religija / U čemu je razlika između Isusa i Muhammeda, zar obojica ne podučavaju da budemo dobri i da obožavamo Boga?

U čemu je razlika između Isusa i Muhammeda, zar obojica ne podučavaju da budemo dobri i da obožavamo Boga?

Pitanje: U čemu je razlika između Isusa i Muhammeda, ako obojica podučavaju da budemo dobri i da obožavamo Boga? Ako nema razlike, da li su na Pravom putu Isusovi sledbenici? Obzirom da će se Isus vratiti na Zemlju, on je, u stvari, poslednji Poslanik.

Odgovor: Od svih Božijih poslanika, njih petorica su najveći i odlučni Poslanici: Nuh/Noje, Ibrahim/Avram, Musaa/Mojsije, Isaa/Isus i Muhammed, neka je na svima njima mir. Ne možete biti musliman ukoliko ne verujete u poslanika Isusa, mir nad njim! Mi muslimani verujemo da je Isus, mir nad njim, jedan od najvećih Božijih Poslanika. Verujemo da je bio Mesija, to jest Hrist. Verujemo da je njegovo rođenje bilo čudesno, da je rođen bez biološkog oca – u što čak i neki savremeni hrišćani ne veruju. Verujemo da je lečio slepce i gubavce, Božijom dozvolom.

Verujemo da je Isus oživljavao mrtve, Božijom dozvolom.

Kad su u pitanju navedeni stavovi, muslimani i hrišćani se slažu. Međutim, hrišćani idu korak dalje, pa kažu da je Isus, mir nad njim, sebe smatrao Bogom! Pročitajte Bibliju, nećete naći ni jedan jedini stih u kome Isus nedvosmisleno kaže: “Ja sam Bog!” ili “Obožavajte me!” Naprotiv, naći ćete sasvim drugačije izreke:

Jer je Otac veći od mene. (Jevanđelje po Ivanu, 14:28)

Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih… (Jevanđelje po Ivanu, 10:29)

Ako li ja izgonim đavole Duhom Božijim, onda je s tim došlo k vama kraljevstvo Božije. (Jevanđelje po Mateju, 12:28)

A ako ja prstom Božijim izgonim đavle, onda je s tim došlo k vama kraljevstvo Božije. (Jevanđelje po Luki, 11:20)

Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe. Sudim, kako čujem. Moj je sud pravedan; jer ne tražim volje svoje, nego volju Onoga, Koji me je poslao. (Jevanđelje po Ivanu, 5:30)

Ne tražim volje svoje tj. predajem se Božijoj volji. To je značenje arapske reči islam. Onaj ko se povinuje volji Uzvišenog Boga, musliman je. Isus, mir nad njim, nije došao da ukine zakon i proroke, već da ih potvrdi:

Ne mislite, da sam došao ukloniti zakon ili proroke. Nisam došao da ih uklonim, nego da ih ispunim. Jer zaista, kažem vam: Dok stoji nebo i zemlja, neće nestati nijedne crtice slova ili tačke iz zakona, dok se sve ne ispuni. Ko dakle ukine jednu od ovih zapovedi, pa bilo i najmanju, i tako uči ljude, zvaće se najmanji u kraljevstvu nebeskom. (Novi Zavet, Jevanđelje po Mateju, 5:17-18)

Isus je upozorio sledbenike da moraju da slede svaki propis spomenut u Starom Zavetu, ukoliko žele spasenje!

Jedan od tih propisa je verovanje u Božiju jednoću:

Nema drugih bogova uz mene! Ne pravi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga, što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi pod zemljom! Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj se njima jer ja, Gospod, Bog tvoj, jesam Bog revnitelj… (Stari Zavet, Ponovljeni Zakon, 5:7-9)

Isus, mir nad njim, nikada nije tvrdio za sebe da je bog. Zapravo, govorio je ljudima da je on samo Božiji poslanik. U Jevanđelju po Jovanu stoji:

A reč, koju ste čuli od mene, nije moja, nego Oca, koji me posla. (Jevanđelje po Jovanu, 14:24)

A ovo je život večni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Hrista. (Jevanđelje po Jovanu, 17:3)

Ljudi Izraelci, poslušajte reči ove! Isus Nazarećanin bio je od Boga među vama potvrđen silama, i čudesima, i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate. (Dela apostolska, 2:22)

Obratite pažnju: …Koje Bog učini preko njega. Nije ih sam činio. Kad su upitali Isusa, mir nad njim, koja je prva zapovest, on je ponovio ono što je još pre objavljeno Mojsiju, mir nad njim.

Isus odgovori: “Prva glasi: ‘Čuj, Izraele, Gospodin, Bog naš, jest jedini Gospodin.”‘ (Jevanđelje po Marku, 12:29)

Ako ste, zaista, Hristov sledbenik, poslušaćete njegove reči:

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivaće vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i nagovešćivaće vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navešćivati vama. (Jevanđelje po Jovanu, 16:12-14)

Ovo je predskazanje koje najavljuje dolazak Muhammeda, mir nad njim.

Rekli ste da će se Isus vratiti i da ga to čini poslednjim poslanikom.

Časni Kur'an kaže:

A kada Bog rekne: “O Isuse, sine Marijin, jesi li ti govorio ljudima: ‘Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Boga!'” – On će reći: “Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš. (Kur'an, poglavlje Trpeza, odlomak 116.)

Zašto će se Isus vratiti? Zato što je on jedini Božiji poslanik čiji sledbenici su u celini iskrivili njegovo verovanje i proglasili su ga bogom. U svom ponovnom dolasku na ovaj svet, on će biti sledbenik sunneta (prakse) Muhammeda, mir nad njim. Doći će da potvrdi njegovo učenje i da otkloni zabludu hrišćana da je on bog.

Naša poslednja molba je: Hvala Bogu, Gospodaru svih svetova.


dr. Zakir Naik

http://islamhouse.com/sr/

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši