Home / Tekst / Analiza religija / Trojstvo i raspeće u starim paganskim verama

Trojstvo i raspeće u starim paganskim verama

Vavilonci su verovali u Trojstvo već od četvrtog milenijuma p.n.e. Oni su svoja mnogobrojna božanstva svrstavali u dve grupe, od kojih svaka za sebe predstavlja jedan vid Trojstva. Sistem njihovih božanstava je izgledao ovako:

Prva grupa:

– Bog neba, Bog zemlje i Bog mora.

Druga grupa:

  • Bog Meseca, Bog Sunca i Bog pravde.

Već smo ranije rekli da su Egipćani poznavali Trojstvo predstavljeno u Izidi, Ozirisu i Horusu. Hindusi od davnina poznaju učenje o Trojstvu. Ono je po njima predstavljeno u Brahmi, Višnu i Sivi. Ova tri božanstva, iako zasebna, ipak predstavljaju jednu celinu; Trojstvo u jednom. Stari Egipćani su, takođe, kako izjavljuje kralj Ahnaton, poznavali sjedinjavanje božanstava u Amonu, kralju bogova i Atonu, bogu Sunca.

Ptolomej Prvi je u Aleksandriji podigao veličanstveni hram Serabijum u kome se obraćalo ranije pomenutom Trojstvu predstavljenom, kao što smo rekli u Ozirisu, Izidi i Horusu. Tako su ova tri božanstva, makar i u molitvi, bila prisutna na jednom te istom mestu.

Nakon rođenja Isusa Hrista dolazi Plotin (205-270) koji obnavlja Platonovo učenje o Trojstvu, ovaj put predstavljeno u:

  1. Jedinom ili Praiskonskom,
  2. Razumu koji iz njega proizilazi i
  3. Duši koja izvire i iz nje nastaju zvezde i ljudi.

 

Raspeće u starim paganskim verama

Prvobitna ideja o raspeću ni po čemu ne pripada hrišćanskom učenju. Izgleda da se ona u hrišćanstvo uvukla iz drugih učenja, naročito onih koja su dolazila iz Indije. Razlozi za ovakvu tvrdnju su pre svega postojanje ideje o raspeću u učenjima indijskih vera nekoliko stotina godina pre rođenja Isusa Krista.

Hindusi, naime, veruju da je Krišna, sin Prvorođenac i jedna od inkarnacija boga Višnu koji nema početka ni kraja. Oni veruju da je na Zemlju došao iz milosti kako bi je spasio tereta koji je pritiska i kako bi se žrtvovao za dobrobit čovečanstva. Na slikama je prikazan sa probijenim rukama i nogama kako visi na krstu. Zbog toga se Krišna prikazuje u liku heroja koji odiše božanstvom i požrtvovanošću za dobrobit celog čovečanstva. Stanovnici Nepala i Tibeta veruju da je njihov bog Endra raskovan na krstu i žrtvovao svoju krv kako bi čovečanstvo spasao od greha. U njihovim svetim knjigama možemo da naiđemo na crteže prikazane u obliku krsta.

Ako svi navedeni dokazi potvrđuju da hrišćansko učenje ima paganske, a ne nebeske izvore, jer se temelji na paganskim verama drevnih naroda, a ne na nebeskoj objavi i učenju prejašnjih poslanika kao što su Avram, Jišmael, Jakov, Josif, Mojsije, neka je na sve njih blagoslov i mir, i drugi, mi se pitamo šta je tim ljudima pa ništa ne razumeju?

Odgovor na ova pitanja mogu nam pružiti reči islamskog učenjaka Ibn Tejmijje. On, naime, detaljno govori zbog čega su hrišćani i njima slični zalutali. Zato ćemo navesti neke od njegovih stavova:

  1. Kao prvi razlog Ibn Tejmijje navodi to što su hrišćani umesto jasnih i nedvosmislenih reči prenetih od verovesnika, počeli koristiti slične reči sa dvosmislenim značenjem. Svaki put kad bi čuli neku reč ili izraz sa nejasnim, tajnovitim, pa čak i sumnjivim značenjem, oni su ga tumačili i shvatali po svom proizvoljnom nahođenju, bez ikakvih valjanih argumenata za to.

Jasne i nedvosmislene reči i izraze koje su se sa njihovim shvatanjima kosili ili ih svojim željama nisu mogli prilagoditi, oni su ili odbacivali, ili koristili u pogrešnom značenju. Uz ovo, brojni su primeri prihvatanja sumnjivih dokaza pomoću razuma i sluha i odbacivanja jasnih tekstova.

  1. Neke natprirodne pojave, koje su đavoljeva stvar i obmana, hrišćani i njima slični smatrali su čudima. Zbog ovakvog shvatanja zalutali su mnogi ljudi kao što su idolopoklonici, kojima se pričinjavalo da im govore kipovi. Verovali su da im vračevi o nevidljivom svetu govore istinu i sl. Sve to je bila laž i obmana od đavola u koju nisu smeli poverovati.

3. Treći razlog zbog koga su hrišćani zalutali bio je taj što su verovali u lažne priče i vesti koje su dolazile do njih.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši