Home / Tekst / Prijateljstvo i ljubav u Islamu

Prijateljstvo i ljubav u Islamu

Prijateljstvo nije samo reč koja se izgovara, a da pri tome nema određeni udeo u ljubavi, u ulaganju truda i darivanju. Zato se kaže: „Prijatelj se prepoznaje u teškim situacijama.“

Poslanik, mir nad njim, je pojasnio glavni stub na kojem počiva prijateljstvo, rekavši: „Najbolji prijatelji kod Allaha (Boga) su oni koji su najbolji prema svojim prijateljima, a najbolje komšije kod Allaha (Boga) su oni koji su najbolji prema svojim komšijama.“[1]

Od dvojice ljudi koji se vole u ime Allaha (Boga), onaj koji više voli svoga prijatelja je draži Allaha (Boga).“[2]

 „Niko od vas neće biti vernik sve dok ne bude svome bratu želeo ono što želi sebi.“[3]

Poslanik, mir nad njim, nas je obavestio da će neki ljudi ući u Raj i imati visoke stepene, a razlog tome je ljubav prema dobrim ljudima. Jednom prilikom je došao neki čovek Poslaniku i upitao ga: „Kada će Sudnji dan?“ Poslanik ga je upitao: „A šta si pripremio za Sudnji dan?“ Čovek reče: „Ništa posebno, osim što volim Allaha (Boga) i  Poslanika.“, pa mu Poslanik reče: „Ti ćeš biti sa onima koje voliš.“ Enes je tada kazao: „Nismo se ničemu više obradovali kao ovom hadisu.“[4]

Poslanik je podsticao da se izaberu dobri prijatelji, kazavši: „Nemoj se družiti osim sa vernikom, i nemoj da jede tvoju hranu osim bogobojazna osoba.“[5]

Čovek je na veri svoga prijatelja, pa neka gleda s kim će se družiti.“[6]


 

“Muhammed, Allahov Poslanik”, dr. Osman El Mezjed.

islamhouse.com/sr

[1] Hadis, beleži Tirmizi, br. 1867., i Ahmed, 6278.

[2] Hadis, beleži Ibn Hibban, br. 566.

[3] Hadis, beleži Buhari, br. 12., i Muslim, br. 64.

[4] Hadis, beleži Buhari, br. 3412., i Muslim, br. 4775.

[5]Hadis, beleži Tirmizi, br. 2318., i Ebu Davud, br. 4192. Učenjak El-Hattabi kaže: „Ovo se odnosi na svečane gozbe, a ne hranjenje ljudi koji su u potrebi za hranom, jer je Uzvišeni Allah rekao: i hranu udeljuju – iako je i njima potrebna– siromahu i siročetu i zarobljeniku.(Kur'an, poglavlje El-Insan, 8.), a poznato je da su njihovi zarobljenici bili nevernici, a ne vernici. Ovde je upozoreno na druženje sa onima koji nisu bogobojazni i pokuđeno je mešanje i pravljenje gozbe sa njima, jer gozbe i druženja ubacuju povezanost i ljubav u srcima.“ Videti: el-Hattabi, Me’alimus-sunen, 4/115.

[6] Hadis, beleži Ahmed, br. 8065.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši