Home / Tekst / Poteškoće sa kojima se susreće hrišćanka koja želi doneti konačnu odluku o svom prelasku na islam

Poteškoće sa kojima se susreće hrišćanka koja želi doneti konačnu odluku o svom prelasku na islam

Pogledaj takođe

Osnovna ubeđenja – verovanja u islamu

Vera islam je prihvatanje i pokoravanje učenju koje je Bog objavio poslednjem poslaniku Muhammedu, mir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *