Home / Tekst / Analiza religija / Poruka hrišćanima

Poruka hrišćanima

Upućujem ovo pismo svakom  hrišćaninu koji s potpunom ozbiljnošću razmišlja o svojoj konačnici nakon smrti, daleko od bespotrebne rasprave ili uvreda, potpuno iskreno i rasvjetljujuće, svakom ko vodi računa o konačnom odredištu i spasenju. Ovaj savjet će biti dug onome ko se ne brine dovoljno o sebi i svom statusu, a izuzetno kratak osobi koja iskreno želi saznati istinu, a napisan je da iz srca uđe direktno u srce. Srca se najbolje poznaju i prihvataju.

Razlog pisanja ovog govora jeste ubjeđenje mnogih  hrišćana da će se zagarantovano spasiti na Sudnjem danu, a ja ću vam iznijeti logički i izvorni dokaz koje će vam otkriti da li je to zaista tako.

Neka te ne zasljepljuje pristrasnost, jer ti ona neće koristiti kada je staviš na vagu sa istinom i logikom. A ja, ovim govorom, činim veliku uslugu onome ko voli Boga i razmišlja samo svojom glavom.

Na samom početku želim reći: Poslanik Muhammed je ili bio iskren u pozivanju čovječanstva u poslanicu koju mu je Bog naredio, ili je bio lažov. Treće nema.

Pa, ako ti dokažem da je bio iskren i da je pozivao u istinu, onda će tvoj razum shvatiti da je sve sa čim je došao istina, jer poslanici nikada ne lažu.

Ili ti ipak misliš da bi Bog poslao lažova?!

Razum govori: Ako je ovaj čovjek iskren, tj. ako je on zaista od Boga, negiranje njegovog poslanstva znači nevjerovanje u Boga, čime je čovjek sebe nesvjesno izložio Božijoj kazni, odbivši nešto što nosi ovaj poslanik, bez da je i pogledao ili izučio dokaze koji se nalaze u toj Knjizi. A znaj da nije bilo apsolutno nikakve smetnje da se u tom vremenu u kojem je došao Muhammed, pojavi poslanik, pa ti ne treba biti čudno zašto je poslije Isusa na oko 500 godina, Bog iz Svoje milosti prema nama poslao još jednog, ali ovaj put posljednjeg Poslanika.

Pred nama je jedan izbor i drugi ne treba da tražimo: da se držimo onoga što nam je garancija na Sudnjem danu i da razmislimo te pogledamo vjeru koja je od Boga poslana preko ovog čovjeka i koju slijede desetine miliona drugih pored nas. Poslanik koji je došao sa zadivljujućim nadnaravnostima kao što su dolazili i poslanici prije njega, i koji je došao sa Knjigom, jedinstvenom u načinu obraćanja, nudeći mnoge dokaze Muhammedovog poslanstva – te nas zbog toga potpuno podstiče na njegovo objektivno istraživanje

Dokazi koji potvrđuju njegovo poslanstvo su istiniti i jasni svima, nisu skriveni nikome ko ih želi otkriti, a kada bismo ih htjeli sve nabrojati, trebalo bi nam mnogo vremena, međutim spomenut ću ti neke od njih:

1. Muhammed je došao sa Knjigom od Allaha, jezikom Arapa, koji su poznati po svojoj rječitosti i lijepom izražavanju, te im je postavio izazov da dođu sa makar jednim istim ili sličnim odlomkom iz Kur’ana. Nisu uspjeli, a pokušavali su, iako su njihovo neprijateljstvo i mržnja, te želja da ga opovrgnu, prelazili sve granice.

Ovaj izazov se spominje i u Kur’anu, a važi do Sudnjeg dana. Zapitaj se: da je Muhammed nekim slučajem lažov, zar bi se smio s tolikom sigurnošću usuditi i izazvati Arape nečim u čemu su oni najupućeniji, obećavši im da u tome neće uspjeti?

Kako to da nisu uspjeli sa svim potencijalima i snagama načiniti samo jedan odlomak kao onaj iz Kur’ana?

Ima li šta ubjedljivije od ovoga?

Ostavljam na razmišljanje pametnima.

2. Muhammed je, kao što je svima poznato, bio nepismen, a došao je sa ovom Knjigom koja je napisana vrhunskim književnim jezikom, te sadrži vijesti prijašnjih naroda, a prenosi ih nama, iako nikada nije imao priliku čuti nešto slično od učenjaka tog doba koji su znali prijašnje događaje.

Ko ga je obavijestio o tome? Razmisli!

3. Prenio je ljudima mnoge događaje koji će se desiti u budućnosti, i desili su se. Ovo nas navodi da pomislimo na jedno od dvoje: ili je bio vračar ili poslanik.

Trećeg izbora nema.

Ako je bio vračar, njihova svojstva su poznata svima. To su ljudi koji imaju savez sa đavolima i bave se mnogim nečistim poslovima, međutim, Muhammed, neka je na njega mir i spas, još prije poslanstva bio je poznat svim ljudima po čistoj i svijetloj prošlosti bez nečasnih radnji, bio je poznat po istinoljubivosti, prijateljstvu i nije poznavao laž, pa kako da mu dolaze đavoli?

Kako je mogao znati i najaviti buduće događaje koji su se zaista desili?

Nema sumnje da ga je o tome obavijestio Allah.

Također, postoje mnogi drugi dokazi koje ne možemo u ovom kratkom obraćanju spomenuti kako te ne bismo zamorili.

Svi oni iz korijena otklanjaju bilo kakvu sumnju da li je on poslanik od Boga, poslan sa jasnom Knjigom i čistim monoteizmom u kojem nema trojstva niti komplikovanih jednačina, niti je ikada ijednom riječju pozvao na uzdizanje sebe, zbog jedinog cilja – da ljude pozove u obožavanje samo Jednog Jedinog Boga.

Na osnovu ovoga, moraš znati da ono s čime je Muhammed došao od Boga, govori jasno i nedvosmisleno da ko umre govoreći da je Isus Bog, umro je pripisujući Bogu sudruga. A onaj ko pripisuje Bogu sudruga, ne ide Pravim putem koji mu je Stvoritelj učinio obaveznim.

Ovo što si sad ovdje pročitao smatrao je i sam Isus, ali je iskrivljavanjem knjige s kojom je poslan Isus, iskrivljeno i hrišćansko vjerovanje poslije Isusa.

Ova vijest je došla i u Kur’anu, u rečenici koja će tebe i tvoje srce urazumiti: Rekao je Uzvišeni Allah: “Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesija, sin Marijin!’, a Mesija je govorio: ‘O, sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.” (Kur’an, El-Maida, 72)

Također, Kur’an kaže: “O sljedbenici Knjige (jevreji i hrišćani), ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesija, Isus, sin Marijin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Mariji dostavio, i Duh (stvoren) od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: ‘Trojica su!’ Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok.” (Kur'an, poglavlje En-Nisa, 171)

Duboko se zapitaj, šta zapravo gubiš ako povjeruješ da je Muhammed Božiji poslanik?

I dalje ćeš voljeti Isusa i njegovu majku Mariju na ispravan način, ali ćeš i saznati pravo značenje monoteizma.

Da, možda ćeš izgubiti nešto nevažno na ovom svijetu, ili se izložiti negativnim komentarima zlih ljudi, što onima koji žele istinsku istinu ne znači apsolutno ništa.

Ali ćeš dobiti mnogo više i na ovom i na budućem svijetu.

Postavlja se pitanje da li ćeš nešto izgubiti ako ne budeš vjerovao u Muhammeda?

Muhammed ti odgovara šta je to što ćeš izgubiti: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, koji god jevrej i hrišćanin čuje za mene, a zatim umre, ne slijedeći ono sa čime sam ja došao, bit će stanovnik Vatre.”

Razumiješ li sada količinu gubitka?

Možda još uvijek imaš sumnju u njegovu poslanicu, ali razmisli: ako je istina ono s čime je došao, a ti umreš ne vjerujući u to, te budeš od stanovnika Vatre, zar se nećeš pokajati? A kasno će tada biti.

Neću više dužiti jer osjećam da je dostavljena važna poruka.

Razmisli o sebi!

Shvati da Stvoritelj nebesa i Zemlje odlično zna šta je najbolje za tebe pa Ga poslušaj kada ti je već poručio:  “A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati”. (Kur'an, poglavlje Alu Imran)

Zato što si se strpio i pročitao ovaj moj savjet, ja ti poklanjam nešto što inače zaslužuju samo veliki i važni ljudi.

Nešto čija svjetlost ne blijedi, čije poruke rješavaju sve moderne probleme čovječanstva.

Nešto u što ćeš se zaljubiti:

http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=bs&c=4#aya=1_1&m=hafs&qaree=husary&trans=bs_korkut

Svako dobro ti želim!

Izvor: http://minber.ba/poruka-krscanima/

 

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši