Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Pitanje: Da bih pročitala Kur'an, moram li da prihvatim Islam? Mogu li da ga pročitam i sada, iako nisam muslimanka?

Pitanje: Da bih pročitala Kur'an, moram li da prihvatim Islam? Mogu li da ga pročitam i sada, iako nisam muslimanka?

Odgovor: Kur'an je objavljen da bude uputa svim ljudima, bez obzira na veru i naciju. Ne morate prvo postati musliman da biste mogli da čitate Kur'an. Međutim, ukoliko ga pročitate otvorenog uma i srca, bez sumnje, Božijom voljom, prihvatićete islam. Poznati britanski pevač Jusuf Islam je rekao nešto zanimljivo: “Dobro je što sam pročitao Kur'an pre nego što sam upoznao muslimane.”

Prvo je pročitao Kur'an, zatim je prihvatio Islam, a tek onda počeo upoznavati muslimane. Da je prvo upoznao muslimane, možda bi ga njihove pogreške i postupci odvratile od Islama. Dakle, slobodno pročitaj Kur'an, a ako budeš imala dodatnih pitanja možeš nas kontaktirati preko e-maila ili na našoj internet stranici.

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši