Home / Tekst / Naš Stvoritelj / Bivši Papa: Crkva ima visoko mišljenje o muslimanima, koji obožavaju jednog Boga

Bivši Papa: Crkva ima visoko mišljenje o muslimanima, koji obožavaju jednog Boga

Karol Jozef Vajtula je rođen u Poljskoj. Bio je Vrhovni poglavar katoličke crkve od 1978. do 2005. godine. U svojoj knjizi Crossing the Threshold of Hope (Prelazeći prag nade), o muslimanima je napisao:

„U deklaraciji Nostra Aetate nalazimo: ’Crkva ima visoko mišljenje o muslimanima, koji obožavaju jednog Boga (Allaha), živog i samopostojećeg, milostivog i svemoćnog, Tvorca neba i zemlje’ (Nostra Aetate 3). Kao rezultat njihovog monoteizma, ljudi koji veruju u Allaha posebno su nam bliski.”[1]

Zatim dodaje:

„Religioznost muslimana zaslužuje poštovanje. Na primer, nemoguće je ne diviti se njihovoj odanosti prema molitvi. Slika onih koji veruju u Allaha, koji ne obraćajući pažnju na vreme i mesto, padaju na svoja kolena i utope se u molitvi, ostaje uzor za sve one koji pozivaju pravog Boga, a posebno za one hrišćane koji nakon što napuste svoje velelepne katedrale, mole se samo malo ili nimalo.”[2]

[1] Jon Paul II, Crossing the Threshold of Hope, Alfred A. Knoupf, New York 1994. str. 91.

[2] Isto, str. 93.

 

Izvor:Knjiga “100 nemuslimanskih velikana o islamu.”

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši