Home / Tekst / Analiza religija / Doktrina monoteizma u Bibliji i Kur'anu

Doktrina monoteizma u Bibliji i Kur'anu

      Kako je pomenuto ranije, poziv na obožavanje Allaha jedinog (monoteizam), bez bilo kakvog posrednika, bila je poruka svih poslanika. Zbog trajnih odstupanja od ove doktrine, ona je morala biti ponovo uspostavljana od strane svih Allahovih poslanika kroz vekove. Monoteistička poruka Islama na jednostavan način govori ljudima da treba da obožavaju samo Allaha, i da ne smeju da obožavaju ništa ili nikog pored Allaha, na bilo koji način, kroz bilo koji oblik ili formu.

      Međutim, hrišćani sada pozivaju i mole se Isusu (i ostalima) pored Boga (Allaha). Šta više, sva bogosluženja upućuju Isusu. Pridruživanje drugih božanstava pravom i jedinom Bogu nije ništa drugo do politeizam (mnogoboštvo). Iznenađujuće, iako je biblijski tekst značajno izmenjen, još uvek sadrži dokaz da je Isus pozivao druge monoteizmu:

  • U Luki 4:6-8, đavo poziva Isusa da mu se pokloni, obećavajući mu autoritet, vlast i slavu ovog sveta, „…odgovarajući Isus reče mu „u pismu stoji: „Poklanjaj se Gospodu Bogu svom, i Njemu jedinom služi.““
  • Nema osim mene drugog Boga, nema Boga pravednog i Spasitelja drugog osim mene. Pogledajte u mene, i spasićete se…pokloniće mi se svako koleno.“ (Isaija 45:21-23)
  • Pogledajte u mene, i spasićete se svi krajevi zemaljski, jer sam ja Bog i nema drugog. (Isaija 45:22)
  • Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi. (Matej 4:10)

     U Bibliji, pravi Bog naglašeno svedoči:

      Ja sam Gospod, i nema drugog. Nisam govorio tajno ni na mračnom mestu na zemlji… Ja sam Gospod, govorim pravdu, javljam šta je pravo. (Isaija 45:18-19)

      Dakle, suština Isusove poruke je da samo Allah zaslužuje da bude obožavan; bogosluženje bilo kome osim Allahu ili zajedno sa njim je pogrešno. Vredno je napomenuti da je obožavanje drugih pored Boga velika izmena Isusove poruke. Poziv na monoteizam je postao izobličen nakon njegovog odlaska od strane kasnijih sledbenika, počevši sa Pavlom, koji je tako čistu i jednostavnu poruku pretvorio u filozofiju Trojstva koja opravdava obožavanje Isusa, čemu sledi obožavanje Isusove majke, Marije, obožavanje anđela i svetaca. Katolici imaju dugu listu svetaca kojima se okreću u raznim potrebama i vremenima.

      Obožavanje drugih pored Allaha je iracionalno i uzaludno; ovo je zato jer niti živi niti mrtvi mogu odgovoriti na molitve čovečanstva. Obožavanje Allaha ne treba biti deljeno sa Njegovim stvorenjima jer su oni ljudi poput nas; oni nisu tvorci. Oni su slabašna bića poput nas; njima treba hrana, piće, sklonište, pomoć, i nakon svoje smrti (ili uznesenja u Isusovom slučaju) oni ne mogu čak ni čuti one koji ih dozivaju!

      Islam uspešno oživljava doktrinu monoteizma. Na primer, Allah upozorava u Kur’anu:

      „Nevernici su oni koji govore: „Bog je – Mesija, sin Marijin!“ A Mesija je govorio: „O sinovi Izrailja, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Raj zabraniti i boravšte njegovo će Pakao biti; a nevernicima neće niko pomoći.“ (Kur’an 5:72)

      „Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, zaista su robovi, kao i vi…“ (Kur’an 7:194)

      „Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju!“ (Kur’an 27:63)

      „…zar pored Allaha postoji drugi bog?“ Reci: „Dokažite, ako istinu govorite“ (Kur’an 27:64)

      „Džinne i ljude sam stvorio samo da bi Me obožavali.“ (Kur’an 51:56)

      Poslanik Muhammed (mir nad njim) je kazao:   „Molitva je suštinski čin bogosluženja.[1]

      Posledično, ako osoba tvrdi da je musliman i moli se poslaniku, svecu, statui, ili bilo čemu sličnom, onda su on ili ona zakoračili izvan granica Islama.

      Tako, prema ovim potvrdama potvrdama, svi drugi pretpostavljeni bogovi i božanstva koje ljudi obožavaju i dozivaju, poput Isusa, Svetog Duha, Brahme, Šive, Krišne, Bude niti su bogovi, niti su manifestacija jednog istinitog Boga (Allaha). Čak i kada bi neko počeo da obožava poslanika Muhammeda (mir nad njim), ista kazna pomenuta iznad bi bila primenjena na njemu.

Fusnote:

[1] Hadis prenose at-Tirmizi i Abu Davud

 

Izvor: “Biblijska učenja Isusa Hrista oživljena u Islamu”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši