Home / Tekst / Lep život se ostvaruje uz dve stvari

Lep život se ostvaruje uz dve stvari

“Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vernik je, Mi ćemo dati da proživi lep život i, doista, nagradi ćemo ih boljom nagradom nego što su zaslužili.” (Kur'an, Pćele,97.)

Lep se život ostvaruje uz dve stvari: verovanje i činjenje dobrih dela. Onaj ko veruje i čini dobra dela zaslužiće dvostruki lepi život: na ovom svetu na budućem, kao potpunu nagradu koju će tamo dobiti.

Sintagma “lep život”, spomenuta u stihu, izaziva divljenje i ushićenje svojom lepotom i konciznošću. Naime, smirenost, radost, zdravlje, sigurnost, lepo društvo, poslušnost dece, stabilnost, sačuvanost od zla – sve je to deo leppg života. neka ljudi znaju da je bez verovanja i činjenja dobrih dela nemoguće sretno živeti; oni koji to žele pokušavaju ostvariti neostvarivo.

Zar je moguće da živi sretno onaj čovek koji nije bogobojazan i koji se prema Bogu ružno odnosi, a On je Taj Koji daje sreću i ugodnost?! To je tako, jer je bogobojaznost temelj svakog dobra i čestitosti, a gresi su posledica svakog zla i svih kušnji. Tome nas Vera uči.
Bog je objavio:

Zbog onog što ljudi rade, pojavio se metež na kopnu i na moru...” (Kur'an, Bizantinci,41);

“Kakva god vas beda zadesi, to je zbog greha koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti” (Kur'an, Dogovaranje,30);

“Reci: ‘To je od vas samih!'” (Kur'an, Imranova porodica,165)

Svevišnji Bog obećava da će onome ko bude verovao i činio dobra dela dati da proživi lep život, a Njegovo je obećanje radosna, ugodna vest, ono će se sigurno ispuniti. Govoreći o tome, Uzvišeni je upotrebio glagol “ahja (ar.)”, što znači: poživeti, dati da proživi, pa kao da su mrtvi, premda su živi, svi oni kojima Uzvišeni ne ukaže ovu počast. Ove Gospodarove reči plene srce i prosto ga preneražavaju. Isto tako, izraz “hajatun(ar.)” -život upotrebio je kao neodređeno ime, pa obuhvata sve segmente života, i u tome je veličanstvenost te upotrebe. Izraz “hajatun” umnogome je tajanstven i sadržajan. On se odnosi na život srca, oličen u verovanju i sleđenju Upute, pa takvo srce ne umire kad umru mnoga srca oko njega. Ovaj izraz odnosi se i na život razuma, oličen u ispravnom, uviđavnom shvatanju, i na život tela, oličen u zdravlju, zdravoj ishrani, čuvanju od poroka i svega što čoveku može biti od štete.

Svevišnji se zakleo, a Njegove su reči najistinitije, da će one koji budu činili dobra dela nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili, a nije rekao da će ih nagraditi dobrom, niti lepom nagradom, već boljom nagradom nego što su zaslužili. Postoji dobra i bolja nagrada, a Gospodar će u obzir uzeti najpotpunije delo iz određene vrste i nagraditi prema njemu za sva druga dela. Da objasnimo: Svevišnji će u obzir uzeti onu čovekovu molitvu koji je najskrušenije i napotpunije obavio pa će sve ostale molitve tretirati kao taj, najbolji namaz, i skladno tome dati nagradu. Tako će Milostivi Bog učiniti i glede svih drugih dela, iz Svoje plemenitosti, velike darežljivosti i dobrote.

Zatim, obrati pažnju da je Sveznajući  spomenuo muškarce i žene naglasivši da su ravnopravni u svemu što je spomenuto: u verovanju, činjenju dobrih dela, lepom životu, dobijanju bolje nagrade nego što su zaslužili.

 

Aid el-Karni / Na kapiji Objave
obrada: spasenje.com

 

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …