Breaking News
Home / Tekst / Kur'an / Komentar kur’anskog odlomka: “Ubijajte mnogobošce gde god da ih nađete!”

Komentar kur’anskog odlomka: “Ubijajte mnogobošce gde god da ih nađete!”

About Spasenje

Check Also

Dovoljni dokazi razumnima da postoji samo jedan Bog – a da je Isus Božji poslanik – Mesija a ne božanstvo

Zar ovo nisu dovoljni dokaz da je Isus Božiji Poslanik kao što i islam tvrdi, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *