Home / Tekst / Kur'an / Komentar kur’anskog odlomka: “Ubijajte mnogobošce gde god da ih nađete!”

Komentar kur’anskog odlomka: “Ubijajte mnogobošce gde god da ih nađete!”

Pogledaj takođe

Gde je Isus Hrist u današnjem hrišćanstvu?

     Verski učenjaci su oduvek pripisivali načela hrišćanske vere učenjima Pavla više nego Isusovim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *