Home / Tekst / Analiza religija / Kazivanje o Mariji u Časnom Kur'anu

Kazivanje o Mariji u Časnom Kur'anu

Ovaj tekst će se sastojati isključivo od stihova iz časnog Kur'ana o Mariji (Isusovoj majci), uključujući njeno rođenje, detinstvo, osobine i predivno rođenje Isusa.

 

Rođenje Marije

„Doista je Bog odabrao Adama i Noja, i porodicu Avramovu, i porodicu Imranovu nad drugim svetovima, kao potomstvo, jedne od drugih. Bog je Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna. Kada Imranova žena reče: „Gospodaru moj, ovo što je u stomaku mome ja zaista zavetujem Tebi na službu, pa primi od mene, zbilja  Ti sve čuješ i sve znaš. A nakon što je rodila, ona reče: „Gospodaru moj, rodila sam žensko!“ – a Bog najbolje zna šta je ona rodila, „A muško nije kao žensko. Dala sam joj ime Merjema (Marija). Ja nju i porod njen stavljam pod Tvoju zaštitu od prokletog đavola.“ (Kur'an 3:33-36.)

 

Detinstvo Marije

            „Pa je Gospodar njen primi lepo, i učini da izraste lepo i da se o njoj brine    Zaharija. Kad god bi joj Zaharija u bogomolju ušao, kod nje bi hrane našao. „Odakle ti ovo, Merjema (Marija)?“, pitao bi on, a ona bi odgovorila: „To je od Boga!“ Bog, doista, oprskrbljuje koga hoće, bez ikakvog računa.“ (Kur'an 3:37.)

 

Bogu pokorna Marija 

            „I kada anđeli kazaše: „Merjema (Marija), tebe je, doista, Bog odabrao i čistom učinio! On te je nad ženama svih svetova odabrao!“ „Merjema, budi skrušena i pokorna Gospodaru svome, se klanjaj, a i pregibaj se sa onima koji se u molitvi (namazu) pregibaju!“ To su neke vesti o onome što čulima nije dokučivo a koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja pobacali da bi videli koji će se o Merjemi brinuti, a nisi bio među njima ni kada su se preipirali.“ (Kur'an 3:42-44) 

 

Radosna vest o novorođenčetu

            „I kada anđeli rekoše: “Merjema (Marija), Bog te obveseljava onim koji je Reč Njegova, čije je ime Mesija, Isa (Isus), sin Merjemin, ugledan i na ovome i na budućem svetu i jedan od Bogu bliskih! On će govoriti ljudima i u kolevci, i kao odrastao, i on je jedan od dobrih!“ Ona reče: „Gospodaru moj, kako ću ja imati dete kada me nikad muškarac nije dodirnuo?!“ „Eto, tako“, reče, „Bog stvara šta On hoće. Kada nešto odredi, On samo kaže: „Budi!“ i to biva. On će ga poučiti Knjizi i mudrosti, i Tevratu (Starom Zavetu) i Indžilu (Jevanđelju). I poslaće ga kao poslanika sinovima Jakovovim: „Donio sam vam znak od Gospodara vašeg: oblikovaću vam od ilovače nešto poput price, i u nju ću duvnuti, pa će, Božijom dozvolom, ptica biti; isceliću slepog i gubavog od rođenja, i oživljavaću mrtve dozvolom Božijom; i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima vašim pohranjujete. U svemu tome ima dokaza za vas, ako vernici budete. Potvrđujući tako istinitost Tevrata, objavljenog pre mene, i dopuštajući  nešto što vam je bilo zabranjeno, ja vam donosim dokaz od Gospodara vašega. Pa Boga se bojte, a meni pokorni budite! Bog je doista i moj i vaš Gospodar i Njega samo obožavajte. To je Pravi put!“ (Kur'an 3: 45-51)

            „I spomeni u Knjizi Merjemu (Mariju): kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla, i od njih zaklon uzela, Mi smo k njoj Našeg anđela (Gavrila) poslali i on joj se pokazao u ljudskom potpunom obliku. „Utečem se Svemilosnom od tebe, ako se Njega bojiš!“, uzviknu ona. „A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga“, reče on, „ da ti poklonim dečaka čista!“ „Kako ću imati dečaka?“, reče ona, „kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam bludnica.“ A on reče: „Tako je Gospodar tvoj rekao: „To je meni lako, i zato da ga učinimo da bude znak ljudima i milost naša. Tako je unapred određeno.“[1]  (Kur'an 19:16-21)

 

Devojački doček

            „I spomeni onu koja je sačuvala čednost – devičanstvo svoje, pa smo u nju Naš duh udahnuli, i nju i sina njezina učini da budu svim svetovima znamenje.“[2] (Kur'an 21:91)

 

Rođenje Isusa

            „I ona zanese i bremenita se skloni daleko negde. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. „Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!“, povika ona. I on (anđeo Gavrilo) je, niže nje, zovnu: „Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule (hurme) sveže, pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čoveka nekakva, ti reci: „Ja sam se zavetovala Svemilosnom da ću ćutati, i danas ni s kim neću govoriti.“ I dođe ona s njim narodu svome, noseći ga. „O Merjema!“, rekoše oni, „učinila si nešto nečuveno! Hej ti, koja ličiš Harunu (Aronu) (u pobožnosti), otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila bludnica!“ Ona im na njega pokaza.“ Kako da govorimo detetu koje je u bešici?“, rekoše oni. „Ja sam Božiji rob“, reče on, „meni će On Knjigu dati i verovesnikom me učiniti, i učiniće me gde god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok god sam živ, molitvu obavljam i da zekat (milostinju) udeljujem, i da majci svojoj dobar budem, a neće me učiniti silnikom, nesrećnikom. I neka je sigurnost nadamnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kad budem iz mrtvih proživljen.“ (Kur'an 19: 22-33)

            „Primer Isusov doista je kod Boga isti kao i primer Adamov: od prašine ga je stvorio, a zatim mu je rekao: „Budi!“ i on bi!“[3] (Kur'an 3:59)

            „A sina Merjemina (Marijina) i majku njegovu smo znakom učinili i sklonili ih na jednu plodnu uzvišicu sa staništem i tekućom vodom.“[4] (Kur'an 23:50)

 

Posebnost Marije

            „A Bog navodi kao primer onih koji veruju ženu faraonovu, kad je rekla: „Gospdaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Raju i spasi me od faraona i njegovih postupaka, i izbavi me od ljudi zulumćara!“I Merjemu (Mariju), ćerku Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, pa smo u nju duha Svog udahnuli, i ona je u reči Gospodara svoga i knjige Nјegove poverovala i od onih koji su pokorni bila.“ (Kur'an 66:11-12)

 

Fusnote:

[1] Isus je znak Božije moći jer je Bog dokazao lјudima da je Isusa stvorio bez oca, kao što je Adama stvorio bez oba roditelјa. Isus je isto tako znak da je Bog u stanju da oživi lјude nakon njihove smrti, jer je Onaj Koji je prvi put stvorio ni iz čega u stanju ponovo da vrati život. Takođe, on je znak za Sudnji dan, i to kada se on povrati na ovaj svet pred sam smak sveta i kada će pobediti i uništiti Dedždžala (Antihrista).

[2] Isto kao što je Bog stvorio Adama bez oca i majke, tako je isto bilo da se Isus rodio sa majkom bez oca. Sve što je potrebno da bi se nešto desilo je da kaže: „Budi!“ i ono biva.; jer Bog je svemoćan.

[3] Adam je stvoren kada je Bog rekao: „Budi!“ i on je postao bez oca i bez majke. Slično je i Isus stvoren Božijom rečju. Ako bi Isusa to čudesno rođenje učinilo božanstvom, onda je Adam u većoj prednosti da ima obeležja božanstva, jer Isus je imao barem jednog roditelјa, dok Adam nije imao ni jednog. Ni Adam ni Isus nisu božanstva, već su obojica bili sluge i poslanici Božiji.

[4] To je bilo kada je Marija rodila Isusa.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši