Home / Tekst / Analiza religija / „Islamska načela često su iskrivljena i istrgnuta iz konteksta” – Kofi Annan

„Islamska načela često su iskrivljena i istrgnuta iz konteksta” – Kofi Annan

Ganski diplomata i bivši Generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Svoju karijeru započeo je 1962. godine u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Od 1972. do 1974. godine bio je Direktor turizma u Gani. Od 1987. godine pokrivao je neke od najvažnijih položaja u UN-u, uključujući mesto Pomoćnika glavnog sekretara. U 90-ima je bio zadužen za mirovne operacije,  a od oktobra 1995. god. bio je posebni izaslanik UN-a za bivšu Jugoslaviju. Veće sigurnosti UN-a 13. decembra 1996. godine imenovalo ga je za Generalnog sekretara. Mandat mu je obnovljen 2002. godine, a na tom mestu ostao je do 2006. godine. Kofi Anan i Ujedinjene nacije su kodobitnici Nobelove nagrade za mir 2001. godine. Na seminaru o islamofobiji održanom pod pokroviteljstvom UN-a, 2004. godine, Kofi Anan je o Islamu rekao:

„Islamska načela često su iskrivljena i istrgnuta iz konteksta, a neki postupci ili običaji (pojedinaca) uzeti su da predstavljaju ili simbolizuju tu bogatu i složenu veru. Neki tvrde da je Islam nespojiv sa demokratijom ili neopozivo neprijateljski nastrojen prema modernosti i pravima žena. I u prevelikom broju društvenih krugova omalovažavajući komentari o muslimanima mogu da prođu bez cenzure, što za rezultat ima da tako upakovane predrasude budu prihvaćene.

Stereotipi, takođe, opisuju muslimane kao suprotnost Zapada, uprkos istoriji u kojoj nije bilo samo sukoba, već i trgovine i saradnje, kao i uticaja i uzajamnog obogaćivanja umetnosti i nauke. Evropska civilizacija ne bi napredovala do te mere da se hrišćanski naučnici nisu koristili učenjem i literaturom Islama u srednjem veku i kasnije.”[1]

 

Fusnota:

[1] Seminar: “Confronting Islamophobia: Education for Tolerance and Understanding”, in New York, 7. decembar 2004.

 

Izvor: Knjiga: “100 svetskih velikana o islamu”

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši