Home / Audio / Da li se ime Allah spominje u knjigama drugih religija?

Da li se ime Allah spominje u knjigama drugih religija?

Odgovor na pitanje vezano za Islam, postavljeno od strane nemuslimana širom sveta. Na njega je odgovorio eminentni učenjak dr. Zakir Naik, u različitim vremenima, tokom dijaloga sa pripadnicima drugih religija. Odgovor krasi jasnoća racionalnih i tradicionalnih dokaza, na osnovu kojih smo u stanju da odgovorimo na mnoge sumnje i zablude koje imaju nemuslimani o Islamu.

Check Also

Božiji Poslanik Muhammed – Pesimizam

Autor nam ukratko izlaže stav Islama prema očaju, uz ajete i hadise čija primena je …

Komentariši