Home / Tekst / Poraz ateizma

Poraz ateizma

Tvrdoglavi ateista koji je prezirao vernike

Jednom sam poznavao ateistu koji je tvrdio da nikada nije verovao da Bog postoji. Kako on misli, vernici su navodno bile osobe sa slabim karakterom koje su osećale potrebu da nađu crkvu zbog njihove nemoći i lenjosti, zbog toga su išli u crkvu. Osećao bi se iritiranim, kada se raspravlja …

Pročitaj više...

Šta podučava egzistencijalizam?

To je filozofski pokret koji se zalaže da čovek pronađe sebe, a to znači da ostavi sve vrline i vrednosti i odazove se svim svojim prohtevima i strastima, i to bez ikakve granice.[1] Ovaj pravac se pojavio nakon drugog svetskog rata, jer su osetili da je vreme povoljno za širenje …

Pročitaj više...

Savršen red i inteligentan dizajn

Stari grčki filozof kao što je Platon je tvrdio da bi dizajn postojao, mora da postoji dizajner. Hajde da pričamo o redu i dizajnu sa naučne perspektive. Ateisti veruju u naučnu analizu svake tvrdnje i svakog teološkog principa. Ako upotrebimo tu istu nauku da bismo verifikovali tačnost ateističke filozofije. U …

Pročitaj više...