Home / Tekst (page 5)

Tekst

Kako najbolje odgojiti djecu?

Pitanje: Imam velike poteškoće s odgojom djece na Pravome putu, u većini slučajeva se desi da ih udaram i da se ljutim na njih. Molim vas da me posavjetujete o ovome i da me uputite na najosnovnije knjige koje obuhvataju ovu temu? Odgovor: Odgajanje djece zadatak je svakog roditelja, to …

Read More »

Smisao stvaranja ljudskog roda

Čovek nije uzalud stvoreČovek je stvoren s mudrošću Svakom čoveku koji zamišlja da ga je Gospodar uzalud stvorio i ne predstoji ništa drugo do da obriše svoje oči kako bi video da li je Uzvišeni Allah uzalud stvorio njegove oči? Ili, pak, da proba da začepi svoje uši, kako bi …

Read More »

Poslanstvo i vjerovanje u Božije poslanike

Islam je religija i način života usklađen sa razumom i logikom kojom je nas ljude obdario naš Stvoritelj. Nema misterije i dvosmislenosti u posljednjoj božanskoj poruci koja je poslata cijelom čovječanstvu. „Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi, i da vam …

Read More »