Home / Tekst (page 2)

Tekst

Zašto Allah hvali sam Sebe u Kur’anu?

Pitanje: Ja ne preispitujem ono što je Allah naveo u Kur’anu ali radi mog znanja želim da znam, zašto Allah Sebe hvali u Kur’anu i zašto Ga hvalimo u molitvi? Allah nije potreban hvale od ljudi, ko smo mi?! Kao na primer u namazu kada kažeš: „Allah čuje onoga ko …

Read More »

Odgovor na tvrdnju da je Kur’an tokom vremena promenjen

Pitanje: Molim vas da pokušate da odgovorite na moje pitanje jer mi je to veoma važno. Posetio sam anti-islamsku internet stranicu koju vodi hrišćanski teolog iz Engleske i pročitao sam da je učenjak Es-Sidžistani napisao u svojoj knjizi pod imenom ‘El-Mesahif’ da je muslimanski vođa El-Hadždžadž izmenio slova u Kur’anu …

Read More »

Jevanđelje po Mateju na vagi istine

Pre nego što počnemo govoriti o Jevanđelju po Mateju, moramo se prvo upoznati sa njegovim sastavljačem, Matejom. Ko je, dakle, taj čovek kome se pripisuje ovo Jevanđelje? Ako se vratimo na izvore i pažljivo pročitamo tekstove koji o njemu govore, videćemo da se u tom pogledu nalaze dva teksta. Prvi …

Read More »

Napoleon I. Bonaparte: “Arabija je bila idolopoklonička kada je Muhammed, sedam vekova nakon Isusa Hrista, uveo veru u Boga Abrahamovog, Ismailovog, Mojsijevog i Isusovog.‘”

Napoleon I. Bonaparte (1769–1821) Bio je general u Francuskoj revoluciji i kao vođa bio je prvi konzul Francuske republike od 1799. do 1804. godine i car Francuske i kralj Italije od 1804. do 1814., i onda ponovo na kratko od 20. marta do 22. juna 1815. godine. Tokom prve decenije 19. veka, zaratio je sa skoro svakom …

Read More »

Emile Dermenghem: “Kur’an i Muhamedova kazivanja obiluju savetima tolerancije”

Emile Dermenghem, francuski istraživač, književnik i novinar. Radio je za francusko Ministarstvo vanjskih poslova. Ubraja se u red velikih i utjecajnih mislilaca. U svom djelu The Life of Mahomet (Život Muhammeda), o poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, napisao je: „Njegova velikodušnost u danima njegovog konačnog trijumfa, pokazala je veličinu …

Read More »

Jevanđelje po Marku na vagi istine

O Marku kome se pripisuje jedno od jevanđelja, ne zna se ništa detaljnije, ni kako je njegovo puno ime, ni kakav je njegov odnos sa Isusom, mir nad njim, ni da li ga je uopšte poznavao i sa njim se družio. Ima mišljenja da je njegovo pravo ime Jovan, a …

Read More »

Kakvu ulogu u Islamu imaju Sufije?

Pitanje: Koje mesto u Islamu zauzimaju sufije? Koliko je ispravno mišljenje da postoje Božije sluge i Njegovi štićenici (evlije) koji imaju blisku vezu sa svojim Gospodarom? Neki ljudi su čvrsto uvereni u istinitost ove pojave, i smatraju da za to imaju potvrdu u raznim religijama i na gotovo svim meridijanima. …

Read More »