Home / Tekst / Najveći greh / Bolest oholosti

Bolest oholosti

Uzvišeni Bog kaže: On, doista, ne voli one koji se ohole. (Kur’an, 16:23)

I kaže: Oni koji iz oholosti neće da Mi obradosoljovlje čine – ući će, sigurno, u Pakao poniženi. (Kur’an, 40:60)

Božiji Poslanik ﷺ je rekao: U Raj neće ući niko ko u svome srcu ima makar koliko je trun oholosti – pa je jedan čovek rekao: Čovjek (po svojoj prirodi) voli da su mu odeća i obuća lepi? Na to mu je on odgovorio: “Bog je lep i voli lepotu. Oholost je odbijanje Istine i ponižavanje (potcenjivanje) ljudi. (Beleži Muslim)

U čemu se oholost najčešće ispoljava?

  1. Oholost se najčešće ispoljava u znanju. Ona se tako brzo pojavi kod nekih priučenih ljudi da odednom postanu umišljeni da su pokupili svo znanje i dospeli do vrhunca. Kao rezultat toga, kod takvih ljudi se javlja osećaj više vrednosti s jedne, i ponižavanje, omalovažavanje i držanje neznalicama ostalih ljudi s druge strane. Što je još gore, takvi ljudi se vremenom uobraze i sebe počnu da smatraju vrednijim kod Uzvišenog Allaha od ostalih ljudi.
  2. Oholost se, zatim, često ispoljava po pitanju porekla i pripadnosti, tako da oni koji vode plemićko poreklo ponižavaju one koji ne vode, čak i u slučaju kada su ovi po znanju ili delima bolji od njih. Takvo ponašanje spada u svojevrsni vid paganstva.
  3. Oholost se, zatim, ispoljava u imetku, tako što se pokazuje u luksuzu i rasipanju imetka.
  4. Oholost se, zatim, ispoljava u ponošenju sa brojem pristalica, prijatelja, porodice i sl.

Ovo su samo neke od stvari kojima se ljudi jedni nad drugima ponose i oholo ponašaju.

Znaj da se oholost može ispoljavati i u čovekovim osobinama, kao što su: dizanje glave, gledanje popreko, način i ton govora, način hodanja, stajanja i sedenja, te kretanja i mirovanja. Neki u svojoj oholosti ispoljavaju sve navedeno, dok neki delimično ispoljavaju, a delimično deluju uobičajeno.

U oholost spada i to kada neko voli da drugi pred njim ustaju na noge, ili kada sa drugima ide da on bude na čelu, a da ostali idu iza njega ili sa strane.

Skromnost i lepo vladanje bili su praksa Božijeg Poslanika ﷺ i svaki vernik ga u tome treba slediti. Božiji Poslanik ﷺ je sam obavljao mnoge kućne poslove, muzao bi ovce, popravljao obuću, krpio odeću i jeo zajedno sa svojim slugom. On je lično odlazio na pijacu i kupovao što mu treba i nije ga bilo stid da na ruci nosi posudu. Rukovao se i sa bogatim i sa siromašnim. Prvi je pozdravljao koga god da je sreo, svejedno radilo se o mlađem ili starijem. Kada god bi ga neko pozvao, odazivao se na poziv i nikada nije omalovažavao ono na šta bi bio pozvan. Bio je lepe naravi, prijatan u društvu, vedra lica, strog, ali odmeren, skroman, i nije dozvoljavao da se ponizi, darežljiv, ali ne i rasipan. Bio je osećajan i nežan.

Molimo Uzvišenog da nas Svojom milošću i dobrotom pomogne i od oholosti sačuva!

Kako se leči oholost i postiže skromnost?

Znaj da je oholost od teških greha i da je čišćenje od oholosti stroga obaveza svakom pojedincu. Oholost se ne iskorenjuje samo pukom željom za njenim nestankom, već dugotrajnim lečenjem i otklanjanjem uzroka zbog kojih se ona pojavljuje.

Neophodno je sasecanje njenih korena na mestu gde se razvija, tj. u srcu, kroz upoznavanje svojstava Uzvišenog Boga i spoznaju da uzvišenost i veličanstvo pripada samo Bogu, a zatim upoznavanje svoje manjkavosti te da mu kao takvom dolikuje samo poniznost i skromnost.

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”

pozivistine.com

obrada: spasenje.com

 

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …