Home / Tekst / 8. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

8. Odlomak iz knjige “Muhammed” svetski priznatog pisca Lav Nikolajevič Tolstoj

* * *
Ako se nauka zapostavi, ona se gubi; nestaje u rukama onih koji je ne zaslužuju. Pravi učenjak je onaj koji svoje znanje primenjuje u životu. (52)
* * *
«Uzvišeni Allah neće učenim ljudima oduzeti njihovo pamćenje, nego će učiniti da ih nestaje sa lica zemlje. Na kraju na Zemlji neće ostati učenjaka. LJudi će između sebe birati neznalice za lidere. Oni će biti pitani o problemima, a neće znati ništa, ali će izdavati pravna mišljenja. Najzad će uvaliti u glupost i sebe i ljude. (53)
* * *
Neće proći puno, a doći će vreme kad od vaše vere osim imena neće ostati ništa. Od Kur'ana, osim njegovog oblika, neće ostati ništa. U džamijama se tada više neće učiti o znanju i veri. Neće se služiti Allahu. LJudi od vere, učenjaci, ljudi, svi će se okrenuti na loše, među njima više neće biti
45
diskusije i razmene gledišta; ljudi će izaći iz vere i nazadovati. (54)
* * *
Učenje je stroga obaveza za svakog muslimana. Podučavati znanjem nedostojnog liči na stavljanje dragog kamenja, bisera i zlata o vrat svinja. (55)
* * *
Znanje je u tri oblika: jedno je pravo i idi za njim. Drugo te skreće s puta, čuvaj se njega. Treće pak, je u nepoznatim stvarima, odgovor za njih traži kod Allaha. (56)
* * *
Pravi vernici ne umiru. Oni se samo sele iz prolaznog u večni svet. (57)
* * *
Istinski vernik zahvaljuje Allahu kad mu je dobro, a traži pomoć od Allaha kad ga pogodi nevolja. (58)

* * *
Uzdaj se u Allaha i ne budi nemaran i kad svoju kamilu vežeš za kolac. (59)
* * *
Ovaj svet i sve blagodati na njemu su vredni, ali najvrednije od svih blagodati su dobre žene. (60)
* * *
Znam da je «sve osim Allaha prolazno». Niko osim Lebida to ne reče. (61)
* * *
Idite za istinom, suzdržavajte se od laži. (62)
* * *
Istinskom verniku ne priliči da nekog sramoti, da čini neprilične stvari ili da govori beskorisne reči. (63)

* * *
Nemojte u lice bacati greške ljudi, pogotovo ako ih i sami imate. (64)
* * *
Nema lepše stvari nego li više ćutati, a dušu upućivati na dobro. (65)
* * *
Kad govorite, budite iskreni; kad obećate, održite to; vraćajte svoje dugove; ne unosite glupost u svoje misli i poslove; čuvajte svoje ruke od rastrošnosti i ružnih stvari. (66)
* * *
Uzvišeni Allah naređuje da se odnosimo fino, uravnoteženo i sa poštovanjem, da nikome nepravdu ne činimo. (67)
* * *
Bilo ko da nas poziva na činjenje nasilja, taj nije od nas. Ni onaj koji svoj narod ostavlja u neznanju i laži, nije od nas. Nije od nas ni onaj koji svoj narod izlaže teškoćama i nevolji. (68)
* * *
Lep razgovor se sa dragim čovekom vodi bez reči i jezika. (69)
* * *
Nije istinski vernik onaj ko ne želi svom bratu isto ono što želi i sam sebi. (70)
* * *
Musliman je onaj od čijeg jezika i ruke nije video štete drugi musliman. Vernik je onaj kod koga je narod siguran za svoj život i imetak. (71)
* * *
One koji nanose štetu ljudima jezikom ibadet (bogosluženje) ne čisti. (72)

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …