Home / Tekst / Analiza religija / Zašto će Bog kazniti nevernike ako im je odredio da budu nevernici?

Zašto će Bog kazniti nevernike ako im je odredio da budu nevernici?

Uzvišeni Bog kaže u Kur'anu u poglavlju El-Bekare:

Onima koji neće da veruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće da veruju. Bog je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema. (Kur'an, El-Bekara, 6-7)

Ovi ajeti se ne odnose na obične nevernike koji ne prihvate veru. Ovde je upotrebljen izraz ellezine keferu, tj. oni koji su rešeni da ni po koju cenu ne prihvate istinu. Nema nikakve razlike u tome da li ih upozoravate ili ne, oni neće da veruju. Bog je zapečatio njihov razum i njihove uši, a pred očima im je koprena.

Njihovo neverovanje i nerazumevanje nije nastalo zbog toga što im je Bog zapečatio srca (razum), već naprotiv – Bog im je zapečatio srca zbog toga što ne žele da prihvate istinu. Opominjali ih ili ne, oni su unapred čvrsto rešeni da ne prihvate istinu, pa im je Bog zbog toga zapečatio srca za sva vremena. Zbog toga, niko ne može da krivi Boga zbog njihovog stanja. Nevernici su sami krivi za tvrdoglavo odbijanje očigledne istine.

            Primer profesora i studenta

            Zamislite iskusnog profesora koji pred ispit predvidi da određeni student neće da položi ispit, jer je bio neredovan na predavanjima, nezainteresovan i nema radne navike. Kasnije, taj student se pojavi na ispitu i ne položi ispit. Koga će da krivi za neuspeh: profesora ili studenta?  Zbog toga što je predvideo ishod ispita, ne smemo da krivimo profesora, već studenta zato što se nije pripremio.

Isto tako, Uzvišeni Bog detaljno poznaje Svoja stvorenja i zna da neki ljudi nikada i ni po koju cenu ne žele da prihvate istinu. Takvima je zapečatio srca. Nevernici su sami odgovorni za neverovanje u Boga.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši