Home / Tekst / Analiza religija / Verovanje hindusa i budista

Verovanje hindusa i budista

Južna i jugo-istočna Azija, posebno Indija su poznate po mnogobrojnosti religija, tako da se smatra da postoji i nekoliko desetina hiljada religija i svaka od njih je idolopoklonička religija i utemeljena je na politeizmu – mnogoboštvu

Hinduizam

Danas ćemo se upoznati sa jednom od tamošnjih najpoznatijih religija koja je posebno zastupljena u Indiji, ali pre toga moramo da se upoznamo sa hinduizmom. Hinduizam je najveća idolopoklonička religija u Indiji i ima najveći broj sledbenika.

Dobila je naziv hinduizam zato što pripada najvećim delom Indiji (Hind) – njihov vođa se naziva Brahma i po njihovim tvrdnjama on je božanstvo.

Ubeđenja hinduizma

Hindusi veruju da se Allah, a On je uzvišen od toga –nalazi u tri stanja:

– Brahma – tvorac sveta.

– Višna – čuvar sveta.

– Šiva – razarač sveta.

Veruju da nebesa imaju svoje božanstvo, Zemlja svoje, grom svoje itd. Obožavaju sve ono što ih razočara ili ono čega se boje i zbog toga je krava kod hindusa uzdignuta na sveto mesto –muzu je i obožavaju. Negiraju proživljenje i Sudnji dan. Veruju u reinkarnaciju.

 Stepeni Brahmana

Oni svoje sledbenike dele na četiri stepena:

1) Po njihovim tvrdnjama oni su sveti i njihovim telom teče božanska krv – oni su sveštenici i svi ostali njima služe.

2) Kaste – oni su vojnici.

3) Višai bujucija – oni su zanatlije, trgovci i poljoprivrednici.

4) Šodra– po njihovim tvrdnjama oni su stvoreni da bi služili ostalim vrstama.

 BUDIZAM

Budizam je idolopoklonička indijska religija koja se pripisuje Budi (na indijskom učenjaku). Rodio se u bogatoj porodici koji su bili na vlasti, ali je krenuo putem asketizma, bez Božije upute, što ga je učinilo da izmisli običaje, pravila ponašanja i postupaka svojstvenih samo njemu. Pojavio su u sedmom veku p.n.e.

Doktrina Budizma – božanstvenost

 Buda na početku svoje misije nije govorio o svom božanskom poreklu, i vremenom je postao od onih koji su negirali postojanje Boga i propagirao je ateizam. Nakon Budine smrti budisti su počeli da ga obožavaju, praveći mu kipove.

Kako je njihovo poimanje nagrade i kazne?

 1) Oni smatraju da sve nagrade dobijaju na ovom svetu i zbog toga negiraju Budući svet, tj. Raj i Pakao bez ikakvog dokaza i bez ikakvog argumenta.

2) Njihovo je ubeđenje je da duše nakon smrti prelaze iz jednog tela u drugo (reinkarnacija).

Nakon što su budisti ubedili sebe, a pre njih slično tako i hindusi, da nema proživljenja, niti Sudnjeg dana – izmislili su verovanje u reinkarnaciju, tj. oni veruju da čovek kada umre prelazi u drugog čoveka i tako u nedogled. Ovakvo ubeđenje je pokvareno, jer se ono suprotstavlja onome što je došlo u islamu, a to je da duša nakon smrti ide u zagrobni život – pa ako bude dobra duša ona će se dignuti u nebo i uživati u Allahovim blagodatima, a ako bude loša bit će spuštena u najniže nizine gde će biti kažnjavanja.

3) Negiraju slojeve društva i to za njih ne postoji. Oni se bore najžešćom borbom protiv slojeva hinduizma i braizma i kažu da nema razlike među ljudima po pitanju prava na imetak i privilegije.

4) Skloni su prošenju i nezaposlenosti

Oni veruju, a to poručuju i svojim sledbenicima da se odvoje od svojih imetaka i da prose od drugih. Oni žive u velikoj nezaposlenosti i lenjosti. Ovakva učenja čine život nemogućim. Sa ovakvim učenjima narodi se ne mogu nimalo uzdići, za razliku od Islama koji naređuje rad, aktivnost i snagu, te strogo zabranjuje nezaposlenost i lenjost, a takve kritikuje.

5) Mesta gde se nalaze budisti

Oni su najrasprostranjeniji u Indiji nakon hindusa, a sledbenike imaju i u Koreji, Kini, Japanu, Nepalu, Indoneziji, Tibetu, Mongoliji, Burmi, Tajlandu i u drugim državama.

 

Iz knjige “Religije, organizacije, ideološki pravci i religijske sekte”.

www.islamhouse.com/sr

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši