Home / Tekst / Nauka i religija / Da li postoji život nakon smrti?

Da li postoji život nakon smrti?

VEROVANJE U BUDUĆI SVET NIJE BAZIRANO NA SLEPOM UBEĐENJU

Mnogi ljudi se čude kako to da neko sa naučnim i logičnim temperamentom može sebi dopustiti da na bilo koji način veruje u život posle smrti. Oni misle da svako ko veruje u Budući svet, to veruje samo na osnovu slepog ubeđenja. Moje verovanje u Budući svet je zasnovano na logičkim argumentima.

VEROVANJE U BUDUĆI SVET KAO LOGIČNO UBEĐENJE

U Kur'anu postoji preko hiljadu ajeta koji govore o nekoj naučnoj činjenici. Mnoge činjenice, koje su tu spomenute, su otkrivene tek u skorije vreme. Međutim, nauka još nije na nivou da potvrdi sve ono što u Kur'anu piše.

Pretpostavimo da je 80% od onog što u Kur'anu piše dokazano kao stopostotna istina. U vezi preostalih 20%, nauka ne daje nikakav konkretan stav, pošto ni sama nije došla do stupnja da može te navode da potvrdi ili da negira. Sa našim ograničenim znanjem, nemamo prava ni za jedan jedini procenat od navedenih 20% reći da je naučno netačan. Pošto se za 80% kur'anskih ajeta sigurno zna da su naučno tačni, a za 20% se može reći da nije nađen ni jedan naučni dokaz protiv, sasvim logično bi bilo priznati da su i ovih 20% kur'anskih ajeta naučno potpuno tačni.

Postojanje Budućeg sveta, koji se spominje u Kur'anu, spada u spomenutih 20%, a za koje mi logika kaže da su potpuno tačni.

KONCEPT MIRA I LJUDSKIH PRAVA JE BESKORISTAN BEZ KONCEPTA BUDUĆEG SVETA

Da li je krađa dobro delo ili loše? Običan i normalan čovek bi rekao da je loše. Kako bi neko ko ne veruje u Budući svet uspeo da ubedi moćnog i uticajnog kriminalca da su pljačka i nezakonito prisvajanje novca loše stvari?

Pretpostavimo da sam ja najmoćniji i najuticajniji kriminalac na svetu, a istovremeno sam jako inteligentan i spretan. U tom slučaju ću reći da je krađa dobra, jer mi omogućava voditi luksuzan život. Znači, krađa je sa moje tačke gledišta, dobra stvar.

Ako mi bilo ko da logičan argument da je krađa loša stvar, momentalno ću da prestanem da budem kriminalac. Ljudi uglavnom daju sledeće argumente:

a) Krađom se nanosi šteta oštećenoj osobi;

Neko će reći da se opljačkanoj osobi nanosi šteta i donose poteškoće. Svakako ću se složiti da je krađa loša za pokradenog. Ali, ta ista krađa je dobra za mene, ako sam kradljivac. Ako ukradem hiljadu dolara, moći ću sebi da priuštim dobar ručak u nekoliko najluksuznijih restorana.

b) Neko će te opljačkati;

Neko će mi reći da može da dođe dan da i mene neko pokrade. Međutim, to je nemoguće. Niko me ne može pokrasti, jer sam najmoćniji kriminalac i imam na stotine telohranitelja i čuvara. Ja mogu svakog opljačkati, ali mene niko ne može. Krađa može biti riskantno zanimanje za običnog kradljivca, ali ne za mene, jer sam vrlo moćan i uticajan.

c) Policija može da te uhapsi;

Ako budem nastavio da se bavim ovim poslom, policija će da me uhapsi – tako mi kažu neki ljudi. Međutim, policija mi ne može ništa, jer se i ona nalazi na mom platnom spisku. Na mom platnom spisku se nalaze i ministri. Slažem se sa tim da će običan kradljivac da bude uhapšen, i to je loše za njega, ali ja sam poseban, vrlo moćan kriminalac. Dajte mi barem jedan logičan razlog zašto bih prestao da se bavim ovim poslom!

d) Krađa je lak novac;

Neko će prigovoriti da je novac zarađen krađom lak, da nije zarađen mukom i radom. Potpuno se slažem sa tom konstatacijom. To je zapravo i razlog zbog kojeg se bavim ovim poslom! Ako neko može da bira – hoće li da zarađuje novac lako ili teško, svakako će da izabere lakši način da dođe do novca.

e) Krađa je nehuman čin;

Neko će reći da je moje zanimanje nehumano i da bih se trebao brinuti i o drugim ljudskim bićima. Ja ću im izneti protivargument u obliku pitanja: Ko je napisao taj zakon kojeg vi zovete humanost i zašto bih ga ja trebao poštovati?! Taj zakon je, možda, dobar za emocionalne i subjektivne ljude, ali ja razmišljam na osnovu čiste logike, briga o drugim ljudima mi ne donosi nikakvu korist.

f) Krađa je sebičnost;

Neki ljudi kažu da je krađa sebičnost. Istina je da je krađa čin sebičnosti. Ali, zašto da ne budem sebičan kad mi to pomaže da uživam u životu?!

NE POSTOJI LOGIČAN DOKAZ DA JE KRAĐA LOŠE DELO

Videli smo da su uzaludni svi logički argumenti kojima se želi da se dokaže da je krađa loše delo. Svi ti argumenti će da zadovolje običnog čoveka, ali ne i velikog i uticajnog kriminalca. Ni jedan od tih argumenata ne može da se odbrani razumom i logikom. Zato nemoj da se čudite otkud toliki broj kriminalaca širom sveta!

U isto vreme, sva nedela poput krađe, prevare, i njima sličnih dela, mogu da se uvrste među dobre stvari, sa tačke gledišta kriminalca. To je zato što ne postoji logičan dokaz koji bi ih uverio da je loše to što rade.

MUSLIMAN IMA SVE POTREBNE ARGUMENTE

Hajdemo zameniti strane: zamisli da si ti najmoćniji i najuticajniji kriminalac na svetu i da na svom platnom spisku imaš policiju i ministre. Čitava armija ljudi te čuva. Ja sam musliman koji će da te ubedi da su krađa, prevara i nasilje zle stvari. Ako ti predočim iste, ranije spomenute argumente da je krađa rđavo delo, odgovorićeš mi na isti način na koji odgovaraju svi kriminalci. Slažem se da je kriminal logičan samo za onog kriminalca koji je jako moćan i uticajan.

SVAKI ČOVEK ŽELI PRAVDU

Svaki čovek na Zemlji želi pravdu. Čak i onda kad drugima čini nepravdu, istovremeno želi da se prema njemu pravedno postupa. Neki ljudi su opijeni svojim bogatstvom i uticajem i drugima nanose bol i patnju. Međutim, isti ti ljudi će da se pobune kad im se nanese nepravda. Razlog zbog kojeg takvi ljudi nanose bol i patnju drugima leži u njihovom obožavanju moći i uticaja. Oni misle da im njihova moć omogućava da drugima nanose nepravdu, a da se, istovremeno, odbrane od tuđe nepravde.

ALLAH JE NAJMOĆNIJI I NAJPRAVEDNIJI

Kao musliman, ja ću kriminalca najpre da uverim u postojanje Boga (obrati pažnju na pitanje naučne utemeljenosti Kur'ana!). To je Uzvišeni Allah, Koji ima veću moć nego što je ti imaš, a istovremeno – On je savršeno pravedan. Časni Kur'an kaže: Allah neće ni trunku nepravde učiniti. (Kur'an, poglavlje: An-Nisa’, ajet 40.)

ZAŠTO ME ALLAH NE KAŽNJAVA?

Pošto je spomenuti kriminalac čovek koji se oslanja na logiku i nauku, poverovaće u postojanje Boga, nakon što mu se predoče jasni naučni dokazi iz Kur'ana. Međutim, ono što će, možda, da prigovori jeste – ako je Allah savršeno pravedan, zašto me odmah ne kazni?

SVI KOJI ČINE NEPRAVDU TREBAJU BITI KAŽNJENI

Svaki čovek koji je pretrpeo nepravdu bilo koje vrste, finansijske ili socijalne prirode, svakako želi da počinilac nepravde bude kažnjen za ono što je učinio. Svaki normalan čovek želi da se pljačkašu i nasilniku očita lekcija. Iako mnogi kriminalci bivaju uhapšeni i kažnjeni, veliki je broj onih koje niko ne dira. Oni žive u zadovoljstvu i luksuzu, u potpuno bezbednom životu. Ako se nekom moćnom i uticajnom kriminalcu nanese nepravda od strane nekog još moćnijeg od njega, čak i taj oštećeni kriminalac želi da nepravednik bude kažnjen.

OVAJ ŽIVOT JE SAMO TEST ZA ŽIVOT NA BUDUĆEM SVETU

Ovaj život nije ništa drugo do ispit čije rezultate ćemo videti na Sudnjem danu. Časni Kur'an kaže:

Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji će od vas bolje da postupa; On je Silni, Onaj Koji prašta. (Kur'an, poglavlje: Vlast, ajeti 1-2.)

KONAČNA PRAVDA JE NA SUDNJEM DANU

Časni Kur'an kaže:

Svaka duša smrt će okusiti, a samo ćete na Sudnjem danu u potpunosti dobiti plate vaše! Pa ko bude od Vatre udaljen i u DŽennet uveden, uspeo je! A život na ovome svetu samo je varljivo naslađivanje! (Kur'an, poglavlje: Imranova porodica, ajet 185.)

Na Sudnjem danu će svi da se suoče sa konačnom pravdom. Celo čovečanstvo, svaka individua, biće proživljena na Sudnjem danu. Moguće je, još na ovom svetu, delimično kazniti nekog za deo loših dela koje je počinio. Međutim, potpuna nagrada i kazna biće samo na Budućem svetu. Može se desiti da Uzvišeni Bog ne kazni nasilnike odmah na ovom svetu, ali će svi nasilnici i kriminalci biti kažnjeni adekvatnom kaznom na Budućem svetu, u životu posle smrti.

KAKVOM KAZNOM BI LJUDSKI ZAKONI MOGLI KAZNITI HITLERA?

Hitler je pobio preko šest miliona Jevreja tokom svoje terorske vladavine Nemačkom. Čak i da ga je policija uhapsila, kakvom kaznom bi ga ljudi, na osnovu svojih zakona, mogli kazniti, pa da pravda bude zadovoljena?! Najviše što bi mogli uraditi je da ga pošalju u gasnu komoru. Međutim, to bi bila kazna za samo jednog ubijenog Jevreja. A šta je sa ostalih pet miliona devetsto devedeset devet hiljada devetsto devedeset devet Jevreja?!

 

ALLAH ĆE NA BUDUĆEM SVETU KAZNITI UBICE ZA SVAKI ODUZETI ŽIVOT

Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kur'anu:

Doista, one koji ne veruju u znamenja Naša, Mi ćemo u vatru baciti, pa kada god im se kože ispeku, zamenit ćemo im ih drugim kožama, kako bi kaznu osetili! Allah je, doista, silan i mudar! (Kur'an, An-Nisa’, 65)

Ako Allah bude hteo, spaliće Hitlera onoliko puta koliko je ovaj pobio ljudi.

LJUDSKI KONCEPT DOBRA I ZLA NE VREDI BEZ BUDUĆEG SVETA

Jasno je da ako osobu ne ubedite u koncept Budućeg sveta, čitav koncept ljudskih vrednosti i koncept dobre i loše prirode dela nije u stanju da odgovori na logične zahteve nasilnika i kriminalaca, pogotovo ako su moćni i uticajni.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

Check Also

VIDEO – Prirodna medicina u religijskim tradicijama

Profesor Fejzo Radončić i Dr. Miroljub Petrovič u podkastu “NAJBITNIJE”

Komentariši