Home / Biblija / Da li je Biblija Riječ Božija? (Knjiga)

Da li je Biblija Riječ Božija? (Knjiga)

Kada je riječ o svetim Pismima koje je Bog, slavljen i uzvišen je On, ljudima objavljivao, ljudi su se posebno trudili da ih očuvaju. Međutim, kao ishod, danas postoje drugačije verzije istih knjiga što ukazuje na neuspjeli pokušaj njihovog očuvanja. U ovoj maloj knjižici, pružićemo jasne dokaze koji ukazuju da je Biblija, koja je objavljena Isusu, danas veoma izmijenjena.

Da li je Biblija Riječ Božija?

↑ Klikni na naziv da bi čitao ili preuzeo knjigu

Check Also

Zašto hrišćani ne bi trebali imati idole?

Kada čitamo Bibliju, vidimo da su Božiji poslanici u Bibliji, poput Abrahama, Mojsija as, i …

Komentariši