Home / Biblija / Zašto hrišćani ne bi trebali imati idole?

Zašto hrišćani ne bi trebali imati idole?

Kada čitamo Bibliju, vidimo da su Božiji poslanici u Bibliji, poput Abrahama, Mojsija as, i drugih, zagovarali strogi monoteizam. Verovali su da je Bog sve stvorio, da je savršen i da se samo Njemu treba moliti i druge zavete činiti onako kako On to naredio. Smatrali su da ako neko uvede nešto u Veru da to poništava verovanje, da ako se molimo kipovima ili mrtvim ljudima da to isto poništava verovanje, jer Bog je Sveznajući i ne trebaju Mu nikakvi posrednici u molitvi. Mrtvac ne može čuti naše molitve. Zamislite da ja sad kažem: “E Bog ovo sigurno voli, ajde da to radimo.”Odakle znaš ti da li to Bog voli?
Kako ćemo znati da li Bog nešto voli ili nam je to zabranio? Jednostavno – slao je svoje poslanike da bi ljudima objašnjavali propise. Kakva je onda svrha slanja poslanika i zakona ako će svako uvoditi ponešto u Veru i izmišljati neke stvari?
Ono što je zanimljivo u Biblliji, u Levitskom zakonu 26. poglavlje naređuje se monoteizam, zatim se kaže da je zabranjeno praviti kipove i slike i tome se moliti i ko to bude sledio opisuje se kakva ga nagrada čeka, a ko bude to ostavio objašnjava se kakva kazna čeka takvu osobu. Ovo je prvi stih:
“Ne pravite sebi kumira; ne podižite sebi ni kipa ni spomen-stupa; ne postavljajte u svojoj zemlji kamenja s likovima da pred njih padate.”
(Levitski zakon 26; 1)
Od 14. stiha Bog nabraja kazne za osobe koje to prekrše. Ono što je zanimljivo, u 29. stihu Bog preti ljudima koji to ne budu sledili:
“Jest ćete meso od svojih sinova, jest ćete meso od svojih kćeri.” (Levitski zakon 26; 29) Dakle, da li će hrišćani koji se mole kipovima i koji su uveli razne svece koji se ni ne spominju u Bibliji, biti kažnjeni tako što će jesti meso svojih sinova i kćeri?
Zatim još nekoliko stihova koji zabranjuju molitvu kipovima:
“Ne pravi sebi lika rezana ni bilo što nalik onome što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama ispod zemlje. Ne klanjaj im se niti im služi”
(2. Mojsijeva 20:4,5)
“Nikome neću dati slavu svoju, niti hvalu svoju likovima rezbarenim” (Izaija 42:8).
“Kako se hram Božji slaže s idolima? (2. Korinćanima 6:16)
“Bežite od idolopoklonstva!” (1. Korinćanima 10:14)
“Prvi kršćani zgrozili bi se nad samom pomisli da se u crkvama postave verske slike i kipovi. Klanjanje ili izgovaranje molitvi pred takvim slikama i kipovima za njih bi bilo čisto idolopoklonstvo” (History of the Christian Church).
“Čuvajte se idola!” (1. Ivanova 5:21)
“Tvorci idola svi su ništa, ljubimci njihovi nijesu ni za što. Svedoci njihovi ne vide ništa i ne znaju ništa, da budu posramljeni.” (Izaija 44,9)
“Postideće se i poniknut će svi zajedno, otići će u ruglu oni koji prave kipove.” (Izaija 45, 16)
“I izreći ću im sud svoj za svu zloću njihovu što me ostaviše, i kadiše drugim bogovima, i klanjaše se delu ruku svojih.” (Jeremija 1, 16)
Idolopoklonstvo je jedan od najopasnijih greha. Sveto Pismo na mnogo mesta kaže da će konačna sudbina svih idolopoklonika biti u ognjenom jezeru. Novi Zavet spominje idole i idolopoklonstvo preko trideset puta, i svaki put u negativnom kontekstu.
“Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici.” (1. Koricanima 6; 10)
„Što ima hram Božji sa idolima?“
(2. Kor 6,16)

Check Also

Istinska Božija Vera mora biti dosledna svojim učenjima

Istinska Božija Vera treba biti dosledna svojim učenjima. Njena izvorna načela ne bi se trebala …