Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Nadnaravnost Kur’ana- Kako su građene piramide u Egiptu?

VIDEO – Nadnaravnost Kur’ana- Kako su građene piramide u Egiptu?

“A ti, o, Hamane, peci mi opeke (cigle od gline) i sagradi mi Sarh (toranj, visoka kula ili palača) da se popnem ka Musaovu Bogu,
jer ja mislim da je on [Musa (Mojsije)], zaista, lažac!” (Al-Qassas, 38)

Pogledaj takođe

VIDEO – Zašto je Poslanik Muhammed oženio mladu Aišu?

Zašto je Poslanik Muhammed oženio mladu Aišu?     Pogledaj takođe: Poslanikova ženidba sa mladom …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *