Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Nadnaravnost Qur’ana- Kako su građene piramide u Egiptu?

VIDEO – Nadnaravnost Qur’ana- Kako su građene piramide u Egiptu?

“A ti, o, Hamane, peci mi opeke (cigle od gline) i sagradi mi Sarh (toranj, visoka kula ili palača) da se popnem ka Musaovu Bogu,
jer ja mislim da je on [Musa (Mojsije)], zaista, lažac!” (Al-Qassas, 38)

Pogledaj takođe

VIDEO – SERIJAL Kur’an i nauka #9 | MORSKA PRIRODA

“…tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim…” „Ili su (dela nevernika …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *