Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Matematičko čudo u Kur’anu

VIDEO – Matematičko čudo u Kur’anu

Kur’an je Allahov govor i Njegova objava. On nije nikakav prazan govor niti pak ljudsko delo. I zaista, u Kur’anu su brojni dokazi da je on zaista od Uzvišenog Allaha. Štaviše, Uzvišeni Allah poziva i vernike i nevernike da razmišljaju o Kur’anu te da se uvere da je on Božiji i da se treba slediti. Jedna od odlika Kur’ana jeste i njegova nadnaravnost – (ar. mu’džiza) a to je nešto što je običnim ljudima nedostižno. U ovom kratkom videu govorimo o prvom delu matematičkog čuda Kur’ana, gde smo naveli neke fascinantne matematičke podatke u pogledu ponavljanja i spominjanja određenih reči u Kur’anu a do čega su došli neki savremeni islamski učenjaci…

Pogledaj takođe

VIDEO – Islam zabranjuje ubijanje nedužnih ljudi

“…Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *