Home / Video / Božiji znaci oko nas / VIDEO – Cunami

VIDEO – Cunami

Cunami-opomena ili kazna koju šalje Uzvišeni Bog na sela i gradove kako bi se ljudi pokajali i vratili na Pravi Put..

Pogledaj takođe

VIDEO – Istinski Vladar

Izuzetan video dokumentarac za svakog početnika u Veri. Navodi dokaze o postojanju Boga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *