Home / Tekst / Analiza religija / Pozdrav vernika “selam” – “šalom”

Pozdrav vernika “selam” – “šalom”

      Prema dr. Bilalu Filipsu, Isus je svoje sledbenike pozdravljao rečima, „mir sa vama“ tj. „šalom/selam“. Ovaj pozdrav je isti kao onaj pomenut i u knjigama Starog Zaveta. U 1.Samuilovoj 25:6, Poslanik David uputio je zastupnike koje je poslao u Nabal: „I recite mu: Zdravo! I mir (šalom) da ti je, i domu tvom da je mir, i svemu što imaš da je mir!“[1]

      Islam je vera mira i poštovanja drugih. Oživljava plemenita moralna učenja.

      Kur’an nalaže svima onima koji ulaze u kuće da upute pozdrav mira; Allah je naložio vernicima da jedni druge takođe pozdravljaju ovim pozdravom:

      „A kada ti dođu oni koji u reči Naše veruju, ti reci: „Mir (selam) vama!“ (Kur’an  6:54)[2]

      Poslanik Muhammed (mir nad njim) je takođe učio svoje sledbenike da upute ovaj pozdrav jedan drugom kad god se sretnu. Pozdrav mira se širi čak do nebesa, a anđeli će takođe pozdravljati porukom mira one koji budu ulazili u Raj.

[1] Filips, Istinita Poruka Isusa Hrista, 90. str.

[2] Filips, Istinita poruka Isusa Hrista, 90-91 str.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši