Home / Tekst / Da li je za ženu ponižavajuće ako nosi hidžab?

Da li je za ženu ponižavajuće ako nosi hidžab?

Položaj žene u islamu je najčešća meta napada sekularističkih medija. Hidžab, islamski način oblačenja, po mnogima se uzima kao primer ponižavanja žene pred islamskim zakonom. Pre nego što razjasnimo razloge za postojanje propisa koji se odnose na hidžab, da najpre vidimo kakav je bio položaj žene u raznim društvima pre pojave islama.

U PROŠLOSTI SU ŽENE PONIŽAVANE I BIVALE OBJEKTOM POHOTE

Naredni dokazi iz istorije jasno ilustruju činjenicu da je položaj žene u prošlim civilizacijama bio jako nizak – do nivoa negiranja njenih osnovnih ljudskih prava.

 • Babilonska civilizacija;

Pred babilonskim zakonom, žene su bile degradirane i bez ikakvih prava. Ako bi čovek ubio neku ženu, umesto da on bude kažnjen – njegova supruga bi bila ubijena.

 • Grčka civilizacija;

Grčka civilizacija se smatra najsvetlijom među svim starim civilizacijama. U tom “svetlom” društvenom sistemu žena je bila degradirana i sva prava su joj oduzeta.

Prema grčkoj mitologiji, “neka žena” po imenu Pandora je glavni krivac za sve nevolje čovečanstva. Grci su žene gledali kao polu-ljudska bića, koja su ništavna u odnosu na muškarce. Iako se ženska čednost u početku poštovala, Grci su kasnije podlegli svom egu i seksualnim perverzijama. Prostitucija je postala uobičajena pojava kod svih slojeva društva.

 • Rimska civilizacija;

Kada je rimska civilizacija bila u zenitu “slave”, čovek je imao pravo da oduzme život svojoj ženi, bez ikakvih posledica. Prostitucija i razgolićavanje su bile uobičajene pojave kod Rimljana.

 • Egipatska civilizacija;

Egipćani su ženu smatrali zlom pojavom i znakom đavola.

 • Predislamska Arabija;

Pre nego što je islam počeo da se širi Arabijom, Arapi su ponižavali ženu, a vrlo često, kada bi im se rodilo žensko dete, živo bi ga zakopali.

ISLAM JE UZDIGAO ŽENU I DAO JOJ RAVNOPRAVNOST I NASTOJI DA ONA TAJ STATUS ZADRŽI

Islam je ženu uzdigao na visok stepen i dao joj sva potrebna prava još pre 1.400 godina. Žena bi trebala taj svoj status brižljivo da čuva.

HIDŽAB ZA MUŠKARCE

Ljudi obično reč hidžab vežu samo za ženu. Međutim, Allah je u Časnom Kur'anu prvo spomenuo hidžab za muškarce, a onda za žene: Reci vernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mesta svoja; to im je najčednije, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. (Kur'an, poglavlje: Svetlost, odlomak 30)

Ako čovek vidi neku ženu, pa ako mu kroz glavu prođe neka ružna i nečasna misao, obaveza mu je odmah da spusti pogled!

HIDŽAB ZA ŽENE

U Časnom Kur'anu, u poglavlju Svetlost stoji: A reci vernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mesta svoja; i nekane pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionko spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim,ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim. (Kur'an, poglavlje: Svetlost, odlomak 31)

 

ŠEST KRITERIJUMA VEZANIH ZA HIDŽAB

Prema Kur'anu i sunnetu, postoji šest osnovnih kriterijuma da bi oblačenje bilo ispravno:

 1. Obima pokrivenosti tela; ovaj propis se razlikuje kod žene i muškarca. Muškarac je obavezan pokriti se barem od pupka do ispod kolena. Za ženu važi propis pokrivanja celog tela, osim lica i šaka. Svi ostli kriterijumi oblačenja su isti za muškarca i ženu.
 1. Odeća mora biti široka i ne sme ocrtavati figuru tela.
 1. Odeća ne sme biti providna tako da se može videti kroz nju.
 1. Odeća ne sme biti izazovna da privlači suprotni pol.
 1. Zabranjeno je nositi odeću koja podseća na suprotni pol.
 1. Odeća ne sme da ima elemente neverničkih simbola, tj. zabranjeno je nositi odeću koju nose striktno nevernici, iz njihovih verskih razloga .

 

HIDŽAB, IZMEĐU OSTALOG, PODRAZUMEVA I NAČIN PONAŠANJA

Potpuni hidžab, pored šest navedenih kriterijuma oblačenja, podrazumeva stanje morala, ponašanja, stavova i težnji osobe. Onaj koji hidžab gleda samo kroz šest navedenih kriterijuma, ima ograničen pogled. Hidžab odeće mora biti upotpunjen hidžabom srca, očiju, misli i težnji. On određuje način na koji osoba priča, hoda, način na koji se ponaša, itd .

HIDŽAB SPREČAVA ZLOSTAVLJANJE

Razlog zbog naredbe hidžaba se navodi u Časnom Kur'anu, u poglavlju Saveznici: O Verovesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i Milostiv je.  (Kur'an, poglavlje: Saveznici, stih 59)

Kur'an nam saopštava da je hidžab ženama naređen da bi se prepoznale kao čestite i da bi ih zaštitio od ponižavanja i uznemiravanja na ulici.

 

PRIMER DVE SESTRE

Zamislite primer dve sestre bliznakinje, podjednako lepe, koje idu ulicom. Jedna od njih nosi islamsku nošnju, hidžab, tj. pokriveno joj je celo telo, osim lica i šaka. Druga sestra nosi zapadnjačku nošnju, mini suknju. Odmah iza ugla čeka huligan, koji vreba priliku da dobaci devojkama ili da ih napastvuje. Koja od ove dve devojke će da ga privuče – devojka sa islamskom nošnjom ili u mini suknji?

Naravno, njegovu pažnju će da privuče ova sa zapadnjačkom nošnjom. Takav način oblačenja je indirektan poziv da je napadne i omalovaži na ulici. Kur'an govori istinu kada kaže da je hidžab prevencija od napastvovanja.

 

PRAVEDNA KAZNA ZA SILEDŽIJU

Prema islamskom šerijatu (zakonu), čovek, za koga se dokaže da je izvršio silovanje se kažnjava smrtnom kaznom. Mnogi su iznenađeni ovako “žestokom” kaznom. Neki su, čak, rekli da je islam gruba, barbarska religija! Upitao sam na stotine muškaraca nemuslimana jedno pitanje: Pretpostavimo, ne dao Allah, da neko siluje tvoju ženu, majku ili sestru. Ti si sudija, a silovatelj se nalazi pred tobom. Kakvu kaznu bi mu propisao?

Svi su mi odgovorili da bi ga osudili na smrt! Neki su otišli toliko daleko, pa su rekli da bi ga mučili do smrti.

ZAPADNJAČKA DRUŠTVA UZALUD TVRDE DA SU ŽENI DALI NJENA PRAVA

Zapadnjačka priča o ženskoj slobodi je samo odvratan izgovor za eksploataciju tela, degradaciju duše i kaljanje časti. Zapadnjačka društva tvrde da su uzdigla prava žene.

Naprotiv, ona su njen položaj dovela do stepena konkubina, ljubavnica i društvenog vlasništva koje je puko sredstvo u rukama onih koji traže zadovoljenje strasti i seks bosova, zavijeno u ružičasti plašt “umetnosti i kulture”.

SAD IMAJU NAJVEĆU STOPU SILOVANJA NA SVETU

Sjedinjene Američke Države se smatraju najnaprednijom zemljom na svetu. Međutim, broj slučajeva silovanja u SAD je među najvećim u svetu. Prema jednom izveštaju FBI, 1990. godine svakodnevno se dešavalo u proseku 1.756 slučajeva silovanja – i to samo u Sjedinjenim Američkim Državama! Nešto kasnije, taj izveštaj je prepravljen, pa u njemu piše da se svakodnevno desi 1. 900 slučajeva silovanja. Ne spominje se godina u tom novom izveštaju, ali se najverovatnije radi o 1992. ili 1993. godini. U narednim godinama Amerikanci su verovatno postali još „smeliji“.

Zamislite sledeći scenario: Žene u Americi nose hidžab. Kad god bilo koji muškarac pogleda u neku ženu, pa mu kroz glavu prođe ružna misao, on spusti pogled. Svaka žena nosi hidžab – celo telo joj je pokriveno, osim lica i šaka. Ako neki muškarac i pored toga počini silovanje, sledi mu smrtna kazna. Ja vas pitam, u slučaju ovakvog scenarija, da li će stopa silovanja u Americi porasti ili će ostati ista ili će se smanjiti?

 

SPROVOĐENJE ISLAMSKOG ZAKONA BI SMANJILO BROJ SLUČAJEVA SILOVANJA

Naravno, što se pre islamski zakon sprovede u praksu, pre će stići pozitivni rezultati. Ako bi se islamski zakon (šerijat) sprovodio u bilo kojoj zemlji Evrope ili u Americi, društvo bi disalo slobodnije. Hidžab ne degradira ženu, već je uzdiže na veći stepen, čuva njenu čast i ponos.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši