Home / Audio / Ista je Poruka (Knjiga o povezanosti svih religija)

Ista je Poruka (Knjiga o povezanosti svih religija)

Nakon stvaranja Adama, JEDNA ISTA PORUKA je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. Zato da bi se podsetili ljudi na smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Noa, Avrama, Mojsija, Isusa i Muhammeda su poslati od strane jedinog istinskog Boga da ljudima prenesu ovu poruku: Istinski Bog je samo Jedan. Samo Njega obožavajte i Njegove zapovesti čuvajte.

                                                                                              

 

Check Also

Božiji Poslanik Muhammed – Mito i korupcija

Autor nam ukratko izlaže stav Islama o korupciji , i to delo je zabranjeno ljudima …

Komentariši