VIDEO – Zašto je Poslanik Muhammed oženio mladu Aišu?

Zašto je Poslanik Muhammed oženio mladu Aišu?     Pogledaj takođe: Poslanikova ženidba sa mladom Aišom Višeženstvo poslanika Muhameda