Home / Video / Božiji znaci oko nas (page 4)

Božiji znaci oko nas

VIDEO – Bog mnogo prašta

Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu u Božiju milost! Bog će, sigurno, sve grehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer,53) Bog želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko sa Pravog puta skrenete. …

Read More »

VIDEO – Bog je bez nedostataka i mana

„Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.“ (Eš-Šuara, 11)     „Bog je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se nad Prestoljem uzdigao, i Sunce i Mesec podčinio, svako se kreće do roka određenog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uverili da ćete …

Read More »