Home / Tekst / Naš Stvoritelj (page 2)

Naš Stvoritelj

2. Verovanje u Boga – Verovanje da je Bog Gospodar svega

Ovo označava da je On jedini Gospodar svega što postoji, koji nema suparnika u vlasti, niti ima pomagača. Gospodar je onaj koji stvara, vlada svime i upravlja. Nema tvorca osim jednog Boga, nema vladara osim Njega, niti ima nekoga ko upravlja mimo Njega. Bog Uzvišeni kaže: Samo On stvara i upravlja! …

Pročitaj više...

15. Naučna otkrića u Kur'anu: Neuništivi ljudski deo dela

Poslanik Muhammed, mir nad njim, je spomenuo naučnu činjenicu koja je otkrivena tek pre nekoliko godina. Specijalisti embriologije su dokazali, kao što je rekao dr. Muhammed Ali El-Bar (u opširnom istraživanju) da je ljudsko telo stvoreno iz jako osetljivog vlakna koje je nazvano ”prvobitno tkivo”. Opisujući početak Sudnjeg dana Poslanik …

Pročitaj više...

Istinski Bog

Jedan i Jedini istinski Bog, Allah (1), apsolutno nema rivala i On je svakako nezavistan i dovoljan samom sebi. Njemu ne trebaju nikakvi partneri. Dakle, čovek ne sme da rizikuje i veruje da Bog deli Njegovo božanstvo s nekim. Svakako, ovo je bogohulništvo, koje će samo otvoriti put ka Paklu …

Pročitaj više...

DOKAZI POSTOJANJA STVORITELJA

Intuitivna istina Ti (čoveče) postojiš… I ovaj svemir prepun Božijih stvorenja, postoji. Stoga: Tvoj Gospodar je i Gospodar svemira, sve se Njemu kreće, nad svim vlada, svime upravlja i, nema sumnje, On postoji. Uzvišeni Bog kaže: „Zar se može sumnjati u Allaha[1], Stvoritelja nebesa i Zemlje?“ (Kur'an, 14:10) Jednom davno …

Pročitaj više...

Zašto Allah hvali sam Sebe u Kur'anu?

Pitanje: Ja ne preispitujem ono što je Allah naveo u Kur'anu ali radi mog znanja želim da znam, zašto Allah Sebe hvali u Kur'anu i zašto Ga hvalimo u molitvi? Allah nije potreban hvale od ljudi, ko smo mi?! Kao na primer u namazu kada kažeš: „Allah čuje onoga ko …

Pročitaj više...

Ispravnom verom u Boga i dobrim delima do večnog Raja

Ovde ćemo ukratko navesti šta o ovome kaže učenjak El-Gazali: “Znaj da iza ovog sveta, čije si brige, teškoće i nedaće, već ovde upoznao, dolazi drugi svet! Zato, dobro razmisli o blagodatima, sreći i uživanjima koja na njemu čekaju, jer sve što se više žrtvuješ za jedan od ova dva …

Pročitaj više...

Da li se ime Allah spominje u drugim religijskim knjigama?

U svetim knjigama skoro svih većih religija nalazi se reč Allah kao jedno od Božijih imena. Elohim, El, Elah, Alah U Bibliji, na originalnom hebrejskom jeziku, često se spominje reč Elohim kao Božije ime. Nastavak – im je plural poštovanja. U Bibliji na engleskom jeziku, s komentarom i revizijom sveštenika  …

Pročitaj više...