Home / Audio / Božiji Poslanik Muhammed-Lečenje problema duševne praznine

Božiji Poslanik Muhammed-Lečenje problema duševne praznine

Poslanik Muhammed, mir nad njim, je lečio problem duševne praznine tako što je oživljavao ona odgojna značenja koja proizilaze iz verovanja u Allaha, NJegove jednoće i distanciranja od idolpoklonstva, a zatim verovanja u poslanstvo i verovesništvo, nebeske Knjige, anđele, Sudnji dan i Allahovu odredbu, bilo da je odredba dobra ili loša.

Check Also

VIDEO – Šta je svrha tvog života?

Šta je svrha i cilj našeg života na ovom svetu? Da li se to samo …

Komentariši